Jelgavas pilsēta

Jelgavas pilsētas logotips

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Jelgavas pilsētas bibliotēkas logotips
RĪT, 28. MARTĀ, aizmāršīgo lasītāju diena Jelgavas Pilsētas bibliotēkā un visās filiālēs – Jelgavas bērnu un jauniešu bibliotēkā "Zinītis", Pārlielupes bibliotēkā un Miezītes bibliotēkā. Izmanto iespēju nodot bibliotēkas iespieddarbus, nemaksājot kavējuma naudu. 
 
Ja grāmatas ir nozaudētas vai sabojātas, tās ir iespējams aizvietot ar līdzvērtīgām. Paņemtās grāmatas iespējams nodot jebkurā no pilsētas bibliotēkām, kas ir tuvāk un izdevīgāk lasītājam. Tas nozīmē, ka, piemēram, grāmata, kas paņemta Jelgavas Pilsētas bibliotēkā, var tikt nodota Miezītes bibliotēkā. Kā arī aicinām izmantot grāmatu nodošanas kasti, kas atrodas pie Jelgavas Pilsētas bibliotēkas (Akadēmijas ielā 26).