Jelgavas pilsēta

Jelgavas pilsētas logotips

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Jelgavas pilsētas bibliotēkas logotips
Pirmo reizi Jelgavas pilsētas bibliotēkas vēsturē 2017.gadā ieviests konkurss nominācijai “Gada bibliotekārs Zemgalē”. Konkursu reizi gadā rīko Jelgavas pilsētas bibliotēka. Balvas mērķis ir izteikt atzinību nozares pārstāvjiem, Latvijas Bibliotekāru biedrības biedriem (turpmāk tekstā LBB), izceļot vispārliecinošāko, aktīvāko un sekmīgāko bibliotekāru Zemgalē, kurš iedvesmo citus bibliotekārus un attīsta bibliotekāru sabiedrību kopumā. Unikālā Asnates Zuteres darinātā stikla trofeja, kuras tapšanu katru gadu finansiāli atbalsta LBB, konkursa uzvarētājam tiek pasniegta LBB Zemgales reģionālās nodaļas rīkotajā seminārā Jelgavā vai tās novadā. 

16. augustā, Latvijas karstākajā dienā, Līvbērzē pulcējās bibliotekāri no visas Zemgales - Latvijas Bibliotekāru biedrības Zemgales reģiona bibliotekāru seminārā "ĀBOLU SĒKLIŅAS SPĒKU UN SAULGRIEZES GAISMU SASMELTIES".
Bibliotēkas ir portāli uz iespēju visumu, un bibliotekāri ir ceļveži, kas ļaudis vada, lai iepazītu tā brīnumus… Esam lepni un priecīgi, ka mūsu vidū ir bibliotekāri, kuri dara ļoti daudz, lai darītu iedzīvotāju dzīvi labāku, interesantāku, piepildītu ar jaunām zināšanām, prasmēm un iedvesmu – tāpēc , jau tradicionāli, tiek pasniegta balva – Gada bibliotekārs Zemgalē.
Šogad mākslinieces Asnates Zuteres darināto balvu saņēma Ozolnieku bibliotēkas vadītāja Ingrīda Irbe.
Paldies JELGAVAS TIPOGTĀFIJAI par dāvanām ikkatram dalībniekam! Un liels paldies Eiropas Komisijas informācijas punktam Europe Direct Jelgavā par dāvanām balvas nominantiem!

“Gada bibliotekārs Zemgalē 2022”  balvai izvirzītie nominanti:

 • Antra Ģēvele, Bauskas novada Codes pagasta Codes bibliotēkas vadītāja
 • Aiga Volkova, Jelgavas Pilsētas bibliotēkas Pārlielupes bibliotēka vadītāja
 • Viktorija Agafonova, Jelgavas Pilsētas bibliotēkas Reģionālās bibliotekārās mācību nodaļas vadītāja
 • Anita Antanoviča, Dobeles novada Jaunbērzes pagasta Jaunbērzes bibliotēkas vadītāja
 • Ludmila Zaremba, Dobeles novada Dobeles pagasta Lejasstrazdu bibliotēkas vadītāja
 • Regīna Deksne, Jelgavas novada Vilces pagasta Vilces bibliotēkas vadītāja

Balvas “Gada bibliotekārs Zemgalē 2022” ieguvēja - Jelgavas novada Vilces pagasta Vilces bibliotēkas vadītāja Regīna Deksne.

Balva pasniegta 2022. gada 9. novembrī Jelgavas Pilsētas bibliotēkā LBB Zemgales reģionālā semināra “Tu tik tuvu man esi, ka tāluma nemana” laikā.

“Gada bibliotekārs Zemgalē 2020”  balvai izvirzītie nominanti:

 • Sandra Kazimiraite-Eglīte, Dobeles novada Aizstrautnieku bibliotēkas vadītāja;
 • Sandra Kravale, Jelgavas novada Svētes pagasta bibliotēkas vadītāja;
 • Jānis Balodis, Bauskas Centrālās bibliotēkas datorsistēmu un datortīklu administrators;
 • Jānis Arājs, Ozolnieku novada Centrālās bibliotēkas bibliotekārs.

 

Balvas “Gada bibliotekārs Zemgalē 2020” ieguvējs - Bauskas Centrālās bibliotēkas datorsistēmu un datortīklu administrators Jānis Balodis.

 

Balva pasniegta 2020.gada 19.augustā Jelgavas novadā, Vircavas pagastā, Vircavas tautas namā LBB Zemgales reģionālā semināra “Noturīgais tango – augam kopā ar bibliotēku” laikā.

“Gada bibliotekārs Zemgalē 2019”  balvai izvirzītie nominanti:

 • Baiba Šīmane, Dobeles novada Bikstu bibliotēkas vadītāja;
 • Gundega Kalniņa, Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas vecākā bibliotekāre;
 • Ludmila Šteinberga, Iecavas novada Bērnu bibliotēkas vadītāja;
 • Ingūna Kļaviņa, Vecumnieku novada Valles pagasta Valles bibliotēkas vadītāja.
 • Inta Vīksna, Jelgavas novada Glūdas pagasta Nākotnes bibliotēkas vadītāja

 

Balvas “Gada bibliotekārs Zemgalē 2019” ieguvēja - Dobeles novada Bikstu bibliotēkas vadītāja Baiba Šīmane!

Balva pasniegta 2019.gada 8.maijā Jelgavas pilsētas bibliotēkā LBB Zemgales reģionālā semināra “Praktiskais radošums darba kolektīva labizjūtai – “Lai ko Tu domā, domā CITĀDI” laikā

“Gada bibliotekārs Zemgalē 2018”  balvai izvirzītie nominanti:

 • Agrita Hatkēviča, Bauskas novada Vecsaules pagasta Vecsaules bibliotēkas vadītāja
 • Gunta Savicka, Jelgavas pilsētas bibliotēkas Lasītāju apkalpošanas nodaļas vecākā bibliotekāre
 • Anita Šveda, Rundāles novada Bērsteles bibliotēkas vadītāja
 • Maruta Pūpola, Dobeles novada Penkules bibliotēkas vadītāja
 • Inga Buholca, Ozolnieku novada Centrālā bibliotēkas vecākā bibliotekāre
 • Inta Strazdiņa, Jelgavas novada Sesavas pagasta bibliotēkas vadītāja

Balvas “Gada bibliotekārs Zemgalē 2018” ieguvēja - Jelgavas novada Sesavas pagasta bibliotēkas vadītāja Inta Strazdiņa!

Balva pasniegta 2018.gada 9.maijā Jelgavas pilsētas bibliotēkā LBB Zemgales reģionālā semināra “Inovācijas un radošums sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā” laikā. 

“Gada bibliotekārs Zemgalē 2017”  balvai izvirzītie nominanti:

 • Viktorija Agafonova (Jelgavas pilsētas bibliotēka);
 • Daiga Jakuška (Vecumnieku novada Skaistkalnes bibliotēka);
 • Māra Ziemele (Jelgavas novada Platones pagasta Lielvircavas bibliotēka);
 • Aelita Ramane (Pilsrundāles bibliotēka);
 • Klāra Meņģele (Dobeles novada Centrālā bibliotēka).


Balvas “Gada bibliotekārs Zemgalē 2017” ieguvēja - Dobeles novada Centrālās bibliotēkas Pieaugušo literatūras nodaļas vadītāja Klāra Meņģele!

 

Balva pasniegta Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā 2017. gada 17. maijā reģionālā semināra “Bibliotēka un sociālie mediji” laikā.