Jelgavas pilsēta

Jelgavas pilsētas logotips

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Jelgavas pilsētas bibliotēkas logotips
Jelgavas Pilsētas bibliotēka 
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001
Kā mūs atrast
 
Lasīšanas termiņa pagarināšana  
tālr.: 63046587
Sūtot SMS vai WhatsApp: 28321171
 
Informācijai, uzziņām 
 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas Pilsētas bibliotēka"
Reģistrācijas numurs: 90000210300
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001
AS "SEB banka"
SWIFT kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV27UNLA0008015130107

Komanda

Lāsma Zariņa
Linda Langenfelde
Linda Langenfelde
Direktores vietniece metodiskajā darbā
Linda.Langenfelde@biblioteka.jelgava.lv
+371 63007745
Liāna Pastere
Liāna Pastere
Direktores vietniece saimniecības darbos
Liana.Pastere@biblioteka.jelgava.lv
+371 62803656
Klinta Kalnēja-Āne
Klinta Kalnēja-Āne
Projektu vadītāja
Klinta.Kalneja-Ane@biblioteka.jelgava.lv
+371 63046488
Andra Poota
Andra Poota
Novadpētniecības speciāliste
Andra.Poota@biblioteka.jelgava.lv
+371 63007747
Vivita Armanoviča
Vivita Armanoviča
Klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja
Vivita.Armanovica@biblioteka.jelgava.lv
+371 63046587
Viktorija Agafonova
Viktorija Agafonova
Reģionālās bibliotekārās mācību nodaļas vadītāja, Starpbibliotēku abonements
Viktorija.Agafonova@biblioteka.jelgava.lv
+371 63046488
Maija Rubauska
Maija Rubauska
Informācijas resursu attīstības nodaļas vadītāja
Maija.Rubauska@biblioteka.jelgava.lv
+371 63007746
Olga Spirta
Olga Spirta
Sistēmbibliotekāre
Olga.Spirta@biblioteka.jelgava.lv
+371 63007748
Anna Siliņa
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Anna.Silina@biblioteka.jelgava.lv
+371 63046488
Jana Ķepīte
Jana Ķepīte
Pārlielupes bibliotēkas vadītāja
Jana.Kepite@biblioteka.jelgava.lv
63011829
Aiga Volkova
Aiga Volkova
Miezītes bibliotēkas vadītāja
Aiga.Volkova@biblioteka.jelgava.lv
63083151
Baiba Karčevska
Baiba Karčevska
Bērnu un jauniešu bibliotēkas "Zinītis" vadītāja
Baiba.Karcevska@biblioteka.jelgava.lv
63029093