Jelgavas pilsēta

Jelgavas pilsētas logotips

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Jelgavas pilsētas bibliotēkas logotips
Dobeles šoseja 100A, Jelgava, LV-3003
Vadītāja Aiga Volkova
Tālrunis +371 63083151
E-pasts miezite@biblioteka.jelgava.lv
Jaunumi un aktualitātes Facebook
Pirmdiena 10–18
Otrdiena 10–18
Trešdiena 10–18
Ceturtdiena 10–18
Piektdiena 10–18
Sestdiena 10–17
Svētdiena slēgts

Mēneša pēdējā piektdiena – spodrības diena

 • Lasītāju reģistrēšana,
 • Grāmatu izsniegšana/nodošana,
 • Lasītāju karšu izgatavošana,
 • Izdevumu rezervēšana, pagarināšana, pasūtīšna,
 • Iespēju uz vietas lasīt jaunākos preses izdevumu nummurus un iepriekšējos nummurus paņemt uz mājām.
 • Bezmaksas interneta izmantošana
 • Bibliotēkas datoros pieejamas abonētās datubāzes, trīs no tām lasītāji var izmantot arī ārpus bibliotēkas, vairāk informācijas skatīt šeithttp://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/eresursi/datu-bazes/

 • Daiļliteratūra (dažādās valodās ).
 • Nozaru literatūra (izvietota bibliotēkas otrajā stāvā).
 • Bērnu, jauniešu daiļliteratūra un nozaru literatūra
 • Senie izdevumi (daiļliteratūra un nozaru literatūra līdz 1945. gadam)
 • Žurnāli un avīzes.
 • DVD diski, mūzikas diski

         Visus izdevumus var aplūkot Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogā, skaīt šeit:
https://jelgava.biblioteka.lv/Alise/lv/search.aspx.

     Izdevumus rezervēt vai pasūtīt var bibliotēkā reģistrēts lasītājs. Reģistrēties var klātienē bibliotēkā vai tiešsaistē šeit: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc82YB-B-aYhQzV1p-Ygbc1NKY0KdDOjPMr5PLzAvNDI2If1g/viewform

     Ja meklētais izdevums nav atrodamas Miezītes bibliotēkas krājumā, tad varam to pasūtīt no citām bibliotēkām izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)

     Bibliotēkā visi ar bibliotekāro darbu saistīti pakalpojumi ir bez maksas, bet maksas pakalpojumu cenrādi skatiet šeit: http://www.jelgavasbiblioteka.lv/lasitaja-celvedis/pakalpojumi/maksas-pakalpojumi/

 • Jauno grāmatu diena katra mēneša trešajā sestdienā.
 •  Darbojas Jundas filiāle - brīvā laika pavdīšanas klubs “Pietura”.
 • Vecmāmiņu klubiņa tikšanās reizi mēnesī.
 • Pensionāru biedrības apmeklējums reizi menesī ar Jauno grāmatu apskatu.
 •  Konsultācijas un palīdzības sniegšana e-prasmju jautājumos.
 • Tematiskās literatūras izstādes.
 •  Regulāras mākslinieku izstādes otrā stāva izstāžu telpā.
 • Ekskursijas pa bibliotēku.
 • Dažādu pasākumu un aktivitāšu organizēšana lasītājiem un citiem interesentiem.
 • Dāvinājumu plaukts “Lasītājs dāvina lasītājam”.

Bibliotēka dibināta 1947.gada 15.aprīlī kā Jelgavas apriņķa bibliotēka. Pirmajā mājvietā Rīgas ielā 22 c -Valdekas pilī bibliotēka uzsāka darbību ar 6000 grāmatu krājumu. 20.gs. 50.gadu sākumā apriņķa bibliotēka pāriet uz jaunām telpām Raiņa ielā 36, kuras apsaimnieko līdz 1978.gadam. Šajā laikā bibliotēkai tiek mainīts nosaukums, tā kļūst par Jelgavas pilsētas 3.bibliotēku, bet pēc tam par Jelgavas rajona centrālo bibliotēku.

1978.gadā 18.aprīlī bibliotēka vēra durvis jaunās, speciāli bibliotēkai ierīkotās telpās Dobeles šosejā 100a, kur tā atrodas vēljoprojām. 1997.gadā bibliotēka pāriet Jelgavas pilsētas domes valdījumā kā pilsētas 3.bibliotēka, Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas filiāle.
1999.gadā bibliotēka atkal maina nosaukumu un kļūst par Miezītes bibliotēku.

Saziņai
Aiga Volkova Miezītes bibliotēkas vadītāja Aiga.Volkova@biblioteka.jelgava.lv 63083151