Jelgavas pilsēta

Jelgavas pilsētas logotips

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Jelgavas pilsētas bibliotēkas logotips

Datubāzes Jelgavas bibliotēkās

 

E-grāmatu bibliotēka
Bezmaksas e-grāmatas latviešu valodā
E-GRĀMATU bibliotēka nodrošina iespēju publisko bibliotēku lasītājiem bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā.


Ebco host datubāze

Daudznozaru e-žurnālu un citu e-resursu datubāze. Viena no pazīstamākajām elektronisko resursu platformām, kas nodrošina piekļuvi Ebsco Information services piedāvātajām datubāzēm un kolekcijām.
Saņemot autorizācijas datus, ikviens Jelgavas pilsētas bibliotēkas un tās filiāļu lasītājs datubāzi var brīvi izmantot arī ārpus bibliotēkas.
Meklēšanas palīgs EBSCO datubāzē


Ebco host grāmatu datubāze

Vairāk nekā 40000 egrāmatu, kas speciāli atlasītas atbilstoši publisko bibliotēku lasītāju vajadzībām. Populāra pieaugušo un jauniešu daiļliteratūra, veselība un fitness, spēles, amatniecība, hobiji, medicīna, pavārmāksla, reliģija, atpūta un izklaide, ģeogrāfija, tirdzniecība, finanses, ģimene, laulība, folklora, sociālā un sabiedrības labklājība, mājsaimniecība u.c.
Saņemot autorizācijas datus, ikviens Jelgavas pilsētas bibliotēkas un tās filiāļu lasītājs datubāzi var brīvi izmantot arī ārpus bibliotēkas.


Letonika datubāze

Letonika piedāvā meklēt un strādāt ar informāciju, kas atrodama 11 enciklopēdijās u.c. uzziņu resursos, 13 vārdnīcās (tulkojošās, skaidrojošās, terminoloģijas), kā arī kolekcijās ar 10 000 attēliem, audioierakstiem un video materiāliem. Datubāzē pieejama arī latviešu literatūras bibliotēka ar 200 pilnteksta literārajiem darbiem un valodas atbalsta krātuve ar palīgmateriāliem latviešu valodai. Letonika.lv kalpo kā ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, dabā un literatūrā.
Saņemot autorizācijas datus, ikviens Jelgavas pilsētas bibliotēkas un tās filiāļu lasītājs datubāzi var brīvi izmantot arī ārpus bibliotēkas.


Britanica datubāze

Pasaulsslavena universāla  enciklopēdiju datubāze, droša un uzticama informācija visām vecuma grupām. Desmitiem tūkstošu rakstu, definīciju, attēlu un multimediju, ieskaitot fotogrāfijas, zīmējumus, kartes, karogus, ilustratīvus videomateriālus.
Saņemot autorizācijas datus, ikviens Jelgavas pilsētas bibliotēkas un tās filiāļu lasītājs datubāzi var brīvi izmantot arī ārpus bibliotēkas.


Lursoft uzņēmumu reģistrs

Lursoft piedāvā plašu un juridiski pamatotu informāciju no valsts reģistriem: Latvijas uzņēmumu reģistra par Latvijas Republikā reģistrētiem uzņēmumiem, biedrībām, nodibinājumiem, ārējām juridiskajām personām, ārvalstu pārstāvniecībām u.c.; Eiropas Biznesa reģistra – iespēja ātri un vienkārši iegūt dažādus datus un izziņas no dažādām Eiropas valstīm.
Lursoft Uzņēmumu reģistra datubāzes pieejamas Jelgavas pilsētas bibliotēkas lasītavā.


news.lv tīmekļvnietne

Lursoft laikrakstu bibliotēka News.lv ir visapjomīgākais Latvijas laikrakstu un citu izdevumu publikāciju krājums tiešsaistē, kas ik dienas tiek papildināts ar vairāk nekā tūkstoš jauniem rakstiem.
Lursoft laikrakstu bibliotēka mūsu lasītājiem ir pieejama bez maksas Jelgavas pilsētas bibliotēkā un tās filiālēs!

Kā atvērt rakstus, skatīt šeit 
Meklēšanas palīgs news.lv

 • Īsas biogrāfiskas ziņas par cilvēkiem, kuriem bijusi saistība ar Jelgavu, Jelgavas novadu, apkārtni.
 • Datubāze par novadu un novadniekiem. Vairāk nekā 95 tūkstoši ierakstu: informācija par publikācijām periodikā, īpaši Jelgavā izdotajos laikrakstos un žurnālos; raksti, attēli, fotogrāfijas, dokumenti, nepublicētie materiāli u.c. Lai veiktu meklēšanu, kopkatalogā jāizvēlas “Jelgavas novadpētniecība”.

 • Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka nodrošina Latvijas Nacionālās bibliotēkas un citu atmiņu institūciju krājumu digitalizāciju, padarot tos pieejamu tīmeklī. LNDB vienotais meklētājs veic digitālu kultūrvēsturisku objektu meklēšanu − grāmatas un e-izdevumus, periodiskos izdevumus, attēlus, fotogrāfijas, kartes, sīkiespiedumus, rokrakstus, nošu izdevumus un skaņu ierakstus LNB un partneru veidotajos resursos, kā arī LNB kataloga ierakstu meklēšanu.
 • Ērts meklētājs, informācija tiek meklēta Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Rīgas Stradiņa Universitātes un Latvijas Lauksaimniecības universitātes apvienotajos resursos
 • Universāla brīvpiekļuves populārzinātniska enciklopēdija latviešu valodā. Enciklopēdijas saturu veido dažādu nozaru ekspertu sagatavoti šķirkļi, tās satura stratēģisko pārraudzību veic Nacionālās enciklopēdijas padome. Saturisko veidošanu nosaka Nozaru redakcijas kolēģija.
Brīvpieejas (open access) elektroniskie resursi
Open Access resursi ir brīvi pieejami ikvienam lietotājam visā pasaulē bez līgumu un autortiesību ierobežojumiem jebkurā vietā un laikā, neatkarīgi no to atrašanās vietas

 • Zinātn., daudznozaru. Satur vairāk kā 20 milj. informācijas resursu no aptuveni 1400 dažādu valstu organizācijām
 • Zinātn., populārzinātn., daudznozaru. Grāmatas pieejamas vairākos veidos – full view (pilna grāmata), limited view (grāmatas daļas), snipped view (bibliogrāfiskā informācija un īss apraksts), preview available (tikai bibliogrāfiskā informācija). Pieejamas arī publikācijas
 • Zinātn., populārzinātn., daudznozaru. Vairāk kā 160 milj. recenzētu publikāciju, grāmatu, tēžu, tehnisko pārskatu u.c.
 • Zinātn., daudznozaru (729 tēmas). Vairāk kā 250 milj. publikāciju no 49 tūkst. žurnāliem un 25 tūkst. institūcijām
 • Zinātn., populārzinātn., daudznozaru.Tūkstošiem akadēmiskas informācijas vietņu. Google alternatīva

 • Populārzinātn., zinātn., daudznozaru. Vairāk kā 50 milj. digitalizētu kultūras priekšmetu - grāmatu, skaņdarbu, vizuālās mākslas darbi u.c.
 • Zinātn., ekonomika, globalizācija, tirdzniecība, demogrāfija u.c. Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) ir 190 valstu organizācija, kas strādā, lai veicinātu globālo monetāro sadarbību, nodrošinātu finanšu stabilitāti, veicinātu starptautisko tirdzniecību, veicinātu augstu nodarbinātību un ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, mazinātu nabadzību visā pasaulē
 • Populārzinātn., zinātn., kultūras mantojums. Vairāk kā 12 milj. grāmatu u.c. dokumentu
 • Populārzinātn., zinātn., daudznozaru. Vairāk kā 2 milj. grāmatu u.c. dokumentu.
 • Populārzinātn., kultūras mantojums. ASV Kongresa bibliotēkas un UNESCO projekts. Nozīmīgi materiāli no visām valstīm un kultūrām

 • Zinātn., daudznozaru. Tas pats princips. Informāciju saņem no vairāk kā 50 000 žurnālu un atvērtās piekļuves repozitorijiem, kā arī no PubMed Central, DOAJ, Crossref, DataCite. Unpaywal ir integrēts arī ar Scopus, Web of Science un Dimensions pakalpojumiem pētniekiem
 • Zinātn., daudznozaru. Ļauj interneta pārlūkam atpazīt tekstu datora vai citas ierīces ekrānā un identificēt vai globālā tīmeklī ir pieejams attiecīgās zinātniskās publikācijas pilnteksts, un uzreiz arī piedāvāt pieeju pilntekstam. Rīks informāciju saņem no tādiem avotiem kā Unpaywall, Data, Share, CORE, OpenAIRE, Dissem.in, Europe PMC, BASE. Gadījumos, ja pilnteksts nav pieejams, lasītājam piedāvā lapu, kurā ir forma, lai sazinātos ar publikācijas autoru/iem