Jelgavas pilsēta

Jelgavas pilsētas logotips

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Jelgavas pilsētas bibliotēkas logotips

LNDB padara krājumus pieejamākus dažādām sabiedrības grupām, tādējādi veicinot izpratni par Latvijas kultūru, vēsturi, ģeogrāfiju, saimniecību un politiku, kā arī piedāvā jaunus pētniecības instrumentus zinātniekiem.

Digitālajā bibliotēkā atrodamas digitalizētu laikrakstu, attēlu, karšu, grāmatu, nošu un skaņu ierakstu kolekcijas.

Viena no apjomīgākajām ir periodikas kolekcijām

"Periodika ir laikmeta spogulis un aizraujošs ceļojums Latvijas vēsturē, tā ļauj salīdzināt ideoloģiski tik dažādos periodus – "cara laiku", "pirmās brīvvalsts laiku", "Ulmaņa laikus", "vācu laikus", "krievu laikus" un "mūsdienas". Jau palasot virsrakstus vien, spilgti izjūtama katra laikmeta noskaņa.

Periodikas portālā ir iekļauti aptuveni 3000 dažādu nosaukumu laikraksti un žurnāli – vairāk kā 2,5 miljonu lappušu – gan no Latvijas, gan trimdā izdotas periodikas. Tie ir izdevumi, kas ir visvairāk pieprasīti, vai arī ir ļoti sliktā stāvoklī – daži laikraksti ir fiziski nolietoti, citiem cauri var redzēt druku no otras puses, un ne visas publikācijas var precīzi atpazīt automātiskā režīmā.

Visiem digitalizētajiem periodikas izdevumiem ir veikts automātiskais teksta atpazīšanas process, kā arī ieguldīts darbs, pa vienai labojot rakstu virsrakstu un attēlu parakstu kļūdas. Mēs nevaram panākt nekļūdīgu atpazīšanu, bet esam darījuši visu, lai sasniegtu ne mazāk par 80% lasāmības piedāvātajiem materiāliem. Aicinām ikvienu lasītāju labot pamanītās burtu kļūdas atpazītajā tekstā, labošanu veicot atbilstoši teksta oriģinālam, nevis mūsdienu pareizrakstības likumiem." (no www.periodika.lv)