Jelgavas pilsēta

Jelgavas pilsētas logotips

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Jelgavas pilsētas bibliotēkas logotips

Jelgavas Pilsētas bibliotēka saviem lasītājiem piedāvā iespēju grāmatas un citus iespieddarbus saņemt grāmatu pakomātā jeb bibliomātā, kas atrodas pie bibliotēkas ieejas un ir sasniedzams arī ārpus iestādes darba laika.

Bibliomāta darbības princips ir vienkāršs – reģistrēts Jelgavas Pilsētas bibliotēkas lietotājs pasūta iespieddarbus elektroniskajā kopkatalogā vai pa tālruni 63046587, bibliotekārs apstrādā pasūtījumu 24 stundu laikā (bibliotēkas darba laikā) un ievieto to bibliomātā, savukārt lietotājs saņem īsziņu ar unikālu durvju kodu. Lai varētu izmantot šo pakalpojumu, pasūtot grāmatu e-katalogā, obligāti jāieliek atzīme par pasūtījuma saņemšanu bibliomātā.

Bibliomātā ir pieejamas 14 nodalījumi un tas ir pieejams visu diennakti. Lai būtu iespēja apkalpot pēc iespējas lielāku lasītāju skaitu, bibliotēka aicina pasūtījumus paņemt 24 stundu laikā. Savukārt, ja grāmatas netiks izņemtas 48 stundu laikā, pasūtījums tiks anulēts.

Bibliomātā var izņemt iespieddarbus tikai un vienīgi no Jelgavas Pilsētas bibliotēkas krājuma, tas nav paredzēts iepriekš paņemto izdevumu nodošanai. Nododamās grāmatas var ievietot grāmatu nodošanas iekārtā jeb kastē pie Pilsētas bibliotēkas. To var izdarīt jebkurā laikā, turklāt šajā kastē lasītāji var ievietot ne tikai Pilsētas bibliotēkā, bet arī tās filiālēs paņemtās grāmatas.