Jelgavas pilsēta

Jelgavas pilsētas logotips

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Jelgavas pilsētas bibliotēkas logotips

Jelgavas Pilsētas bibliotēkā, visās filiālbibliotēkās un arī Jelgavas novada pagastu bibliotēkās pakalpojumi tiek nodrošināti arī iedzīvotājiem ar redzes un lasīšanas traucējumiem. 

Pielāgotās literatūras lasītāji* var izvēlēties literatūru savām vajadzībām atbilstošā pielāgotā formātā – grāmatas palielinātā drukā, vieglajā valodā, braila rakstā, kā arī audiogrāmatas diskos un zibatmiņās.

Bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku nodrošina piekļuvi arī audiogrāmatu lejupielādes sistēmai BALSS, kas ļauj klausīties grāmatas sev ērtā vietā, laikā un veidā, ja cilvēks prot strādāt ar datoru un viņam ir aktīvs e-pasts. Šāda iespēja saņemt digitālās audiogrāmatas elektroniski īpaši nozīmīga ir iedzīvotājiem, kuri dzīvo attālāk no bibliotēkas, vai ir grūtības ar nokļūšanu klātienē. Mājaslapā https://neredzigobiblioteka.lv atrodams arī elektroniskais katalogs, kurā ir pieejama visa informācija par vajadzīgo grāmatu. Grāmatu saturs ir plašs un daudzveidīgs, tajā skaitā bērnu grāmatas, lai ikviens varētu atrast savai gaumei un noskaņojumam atbilstošāko.

Lai saņemtu grāmatas pielāgotā formātā nepieciešams kļūt par reģistrētu lasītāju kādā no Jelgavas pilsētas vai novada bibliotēkām. Ja persona jau ir reģistrēta kādā no Jelgavas pilsētas vai novada bibliotēkām, papildus reģistrācija nav nepieciešama. Lai saņemtu piekļuvi lejuplādes sistēmai BALSS, jāaizpilda Latvijas Neredzīgo bibliotēkas lietošanas veidlapa, kuru iespējams aizpildīt klātienē Jelgavas Pilsētas bibliotēkā, taču, ja lietotājs pats nevar apmeklēt bibliotēku var pilnvarot kādu tuvinieku, draugu vai paziņu veikt reģistrāciju viņa vārdā.

Krājums pielāgotā formātā ir pieejams Jelgavas Pilsētas bibliotēkā un pakalpojumu sniegšanas vietā Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16, kur katru otrdienu no plkst. 11.00 ­līdz 16.00 pielāgotās literatūras lasītājiem notiek priekšā lasīšana, krājuma izsniegšana un citas aktivitātes.

Grāmatas audio vai drukāta formā var pasūtīt saņemšanai uz jebkuru filiālbibliotēku (Pārlielupes bibliotēku, Miezītes bilbiotēku, bērnu un jauniešu bibliotēku “Zinītis”), kā arī nodot sev visstuvākajā un ertākajā no bibliotēkām.

Jautājumu gadījumā aicinām vērsties pie bibliotekāres Aijas Ivuškānes zvanot pa tālruni 63083120 vai e-pastā: Aija.Ivuskane@biblioteka.jelgava.lv

*Pielāgoto literatūru var izmantot neredzīgas personas, persona ar redzes traucējumiem, kuru dēļ nespēj lasīt rakstu darbus parastajā drukā, piemēram, seniori, persona ar uztveres traucējumiem vai ar citādām lasīšanas grūtībām, persona, kura fizisku traucējumu dēļ nespēj noturēt grāmatu, rīkoties ar to, fokusēt skatienu vai kustināt acis tādā mērā, kāds tas parasti būtu nepieciešams lasīšanai.