Jelgavas pilsēta

Jelgavas pilsētas logotips

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Jelgavas pilsētas bibliotēkas logotips

Nr.

Pakalpojuma/maksājuma veids

Formāts

Mērvienība

Cena bez PVN, euro
1. Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 21.09.2017. lēmumu Nr. 11/9

2.

Kopēšana

2.1.

Melnbalta

 

 

 
2.1.1.

Teksts

 

 

 
2.1.1.1.

 

A5

1 lapa

0.05, abas puses – 0.10

2.1.1.2.

 

A4

1 lapa

0.10, abas puses – 0.15

2.1.1.3.

 

A3

1 lapa

0.15, abas puses – 0.25

2.1.2. Attēls

 

 

 
2.1.2.1.
 

A5

1 lapa

0.10, abas puses – 0.15

2.1.2.2.
 

A4

1 lapa

0.15, abas puses  – 0.25

2.1.2.3.
 

A3

1 lapa

0.20, abas puses  – 0.40

2.2. Krāsaina (teksts/attēls):

 

 

 
2.2.1. ne lielāks par ¼ lpp. aizpildījums Krāsaina (teksts/attēls):

A4

1 lpp.

0.25
2.2.2. ½ lpp. aizpildījums

A4

1 lpp.

0.50
2.2.3.

pilns lapas aizpildījums

A4

1 lpp.

0.75
2.2.4.

ne lielāks par ¼ lpp. aizpildījums

A3

1 lpp.

0.50
2.2.5.

½ lpp. aizpildījums

A3

1 lpp.

1.00
2.2.6.

pilns lapas aizpildījums

A3

1 lpp.

1.75

3.

Datorizdruka

3.1. 

Teksts, melnbalts

A4

1 lapa

0.10, abas puses – 0.15

 
3.2. Attēls, melnbalts A4 1 lapa

 0.15, abas puses – 0.25

3.3. krāsaina:

 

 

 
3.3.1.

ne lielāks par ¼ lpp. aizpildījums

A4

1 lpp.

0.25
3.3.2.

½ lpp. aizpildījums

A4

1 lpp.

0.50
3.3.3.

pilns lapas aizpildījums

A4

1 lpp.

0.75
3.4.

Attēls, melnbalts

A3

1 lpp.

0.20, abas puses – 0.40
3.5.

Attēls, krāsains

 

 

 
3.5.1.

ne lielāks par ¼ lpp. aizpildījums

A3

1 lpp. 

0.50
3.5.2.

½ lpp. aizpildījums

A3

1 lpp.

1.00
3.5.3.

pilns lapas aizpildījums

A3

1 lpp.

1.75

4.

Skenēšana

A4

1 lpp.

0.10

5.

Dokumentu iesiešana

 5.1.

Vākos

A4

1 gab.

2.20
5.2.

Bez vākiem

A4

1 gab.

2.00
5.3.

Iesieta darba termiska labošana

A4

1 gab.

1.00
5.1

Grāmatu, dokumentu apvākošana ar "speedycover speedyroll" plēvi

 

 

 
5.1.1

 

līdz A4

1 gab.

0.65
5.1.2.

 

lielāks par A4

1 gab.

1.00

6.

Tematiska bibliogrāfiska saraksta sagatavošana

 6.1.

Ieraksts latviešu valodā

 

 1 gab.

0.15
6.2.

Ieraksts svešvalodā

 

 1 gab.

0.30

7.

Tematiska pieprasījuma izpilde

 

 1 stunda

3.00

8.

Telpu noma 
Telpu iznomāšanas kārtība 
Iesniegums telpu iznomāšanai

 

 1 stunda

10.00
9. Inventāra noma
 9.1. Multimediju noma   1 stunda  5.00
9.2.  Interaktīvās tāfeles noma   1 stunda  10.00
10. Telpu noma trešo personu organizētiem maksas pasākumiem Pasākums 10% no biļešu ienākumu summas, bet ne mazāk kā 10 euro  
  Kāzu piedāvājums 1 stunda   10.00 EUR

 

Maksas pakalpojumi apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 21.09.2017. lēmumu Nr.11/9.