Jelgavas pilsēta

Jelgavas pilsētas logotips

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Jelgavas pilsētas bibliotēkas logotips

Pirms pasūtīšanas ieskatieties  

Lietošanas termiņa pagarināšana bez autorizācijas

1. Atnākot uz bibliotēku.

2. Zvanot: 
63046587 (Jelgavas bibliotēka), 63011829 (Pārlielupes bibliotēka), 
63083151 (Miezītes bibliotēka), 63029093 (Bērnu un jauniešu bibliotēka "Zinītis").

3. Rakstot uz e-pastu - norādiet savu vārdu, uzvārdu, lasītāja kartes numuru: abo@biblioteka.jelgava.lv; parlielupe@biblioteka.jelgava.lv;  miezite@biblioteka.jelgava.lv; zinitis@biblioteka.jelgava.lv

Vienā pilsētas pašvaldības bibliotēkā paņemtās grāmatas Jūs varat atdot jebkurā citā pilsētas bibliotēkā. Piemēram, Miezītes bibliotēkā paņemtu grāmatu var atdot pilsētas bibliotēkā, bērnu bibliotēkā vai Pārlielupes bibliotēkā.
 
Lasītāji ar bibliotēkā saņemto lietotāja vārdu un paroli Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogā var izmantot e-pakalpojumu "Mana bibliotēka": tiešsaistē rezervēt grāmatas, pagarināt lietošanas termiņu (kamēr tas nav nokavēts!), pierakstīties rindā, ja grāmata izsniegta citam lasītājam, pārraudzīt savus datus par izsniegumiem, pasūtītajām vai izlasītajām grāmatām u.c.

Reģistrācija un pieslēgšanās nav vajadzīga e-kataloga izmantošanai, grāmatu vai rakstu meklēšanai, izvēlei, sarakstu veidošanai un nosūtīšanai uz e-pastu utt.

Video ceļvedis

Lietošanas ceļvedis

 1. Atver katalogu: www.jelgavasbiblioteka.lv — e-katalogs (sākumlapa, labajā pusē).
 2. Izvēlas "Mana bibliotēka" lapas labajā pusē, ievada lietotājvārdu un paroli  — reģistrētie lasītāji tos var saņemt savā bibliotēkā. Ja parole nedarbojas, lūdzam sazināties ar bibliotēku!
  Paroles atjaunošana.

 1. Rezervēt (pasūtīt) var ne vairāk kā 3 izdevumus vienā reizē. Kad no bibliotēkas saņemts apstiprinājums par rezervāciju,  grāmata jāizņem 3 dienu laikā.
 2. e-katalogā sameklē vajadzīgo izdevumu, noklikšķina "Skatīt" vai uz grāmatas nosaukuma - atvērsies paplašināts apraksts, ar saiti  EKSEMPLĀRI būs redzamas izdevuma atrašanās vietas. Pa atvērto sarakstu var virzīties ar bultiņām.
 3. Izvēlas bibliotēku un noklikšķina „Pasūtīt" (apraksta labajā pusē).
 4. Ja redzams uzraksts „Izsniegts līdz...", var iestāties elektroniskajā rindā, uzklikšķinot šim uzrakstam. UZMANĪBU! rezervēšanas datums var atšķirties no ekrānā redzamā - atkarībā no tā, vai iepriekšējais lasītājs to atdos savlaicīgi.

Ja pie eksemplāra ir uzraksts "Lasītavā", grāmatu var izmantot tikai bibliotēkā.

Ja nav uzraksta „Pasūtīt", sazinieties ar tuvāko bibliotēku.

 • pasūtīt vajadzīgo izdevumu vai grāmatas par noteiktu tematu iespējams sadaļā „Mana bibliotēka" ar saiti „Veikt pasūtījumu". Ja šādas saites nav, pārliecinieties, vai kādam no jums izsniegtajiem izdevumiem nav nokavēts lietošanas termiņš.
 • aizpilda pasūtījuma formu. Ja nav zināms autors vai izdošanas gads, ailē ievelk svītriņu vai kādu citu rakstu zīmi.
 • ja vēlas pasūtīt grāmatas par noteiktu tematu, to ieraksta ailēs "Nosaukums" un "Papildinformācija";
 • izvēlas saņemšanas vietu ("Bibliotēka" un "Fonds") – "Sūtīt";
 • ailē „Brīvie pieprasījumi" var pārliecināties, vai pieprasījums nosūtīts bibliotēkai;

Jūsu pasūtījumu izskatīs 24 stundu laikā (darbdienās).

Jūs varat pārraudzīt savus datus par bibliotēkā paņemtajiem un/vai rezervētajiem izdevumiem, pasūtījumiem, kā arī laikus pieprasīt lietošanas termiņa pagarinājumu.

 1. „Rezervētie" - kurā bibliotēkā, kāda grāmata un līdz kādam termiņam Jums ir rezervēta. Pēc norādītā termiņa beigām grāmata tiek atlikta plauktā vai izsniegta citam lasītājam!
 2. „Brīvie pieprasījumi" - Jūsu pasūtījumi, norādot saņemšanas vietu.

 1. Ailītē „Izsniegumi" — visas bibliotēkā paņemtās grāmatas un to atdošanas termiņi.
 2. Ja grāmatas lasīšanas termiņš ir nokavēts, kolonnā „Nokavētās dienas, soda nauda" parādīsies, par cik dienām termiņš ir kavēts, kā arī sistēmas ALISE aprēķinātā kavējuma nauda. Kavējuma naudas summa var atšķirties no sistēmā redzamā, atkarībā no katras bibliotēkas lietošanas noteikumiem (sazinieties ar bibliotēku)!

 1. Atver „Izsniegumi".
 2. Pie vajadzīgās grāmatas kolonnā „Statuss" ieklikšķina „Pagarināt" (JPB maksas abonementa grāmatām, iespieddarbiem, uz kuriem ir rinda, CD un DVD termiņš netiek pagarināts).
 3. Kamēr bibliotekārs izskata pieprasījumu, izsniegto grāmatu sarakstā redzams statuss „Neapstrādāts pagarinājums".
 4. Kad pagarināšanas pieprasījums ir izskatīts (statuss tiek nomainīts atpakaļ uz „Pagarināt"), jauno atdošanas termiņu var redzēt kolonnā „Termiņš".
 5. Elektronisku pagarināšanu var veikt tikai tad, ja atdošanas datums vēl nav nokavēts!