Jelgavas pilsēta

Jelgavas pilsētas logotips

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Jelgavas pilsētas bibliotēkas logotips

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas Pilsētas bibliotēka"

Reģistrācijas numurs: 90000210300
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001
AS "SEB banka"
SWIFT kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV27UNLA0008015130107