Jelgavas pilsēta

Jelgavas pilsētas logotips

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Jelgavas pilsētas bibliotēkas logotips

Lai kļūtu par Jelgavas Pilsētas bibliotēkas (JPB) lietotāju, JPB klientu apkalpošanas punktos (1. stāvā Daiļliteratūras abonementā, 2. stāvā Nozaru literatūras abonementā, vai 2. stāvā Lasītavā), vai arī jebkurā JPB filiālē:

Reģistrēties bibliotēkā vari arī attālināti. Lai veiktu attālināto reģistrāciju, jāaizpilda pieteikuma veidlapa, jāparaksta tā ar elektronisko parakstu un jānosūta uz e pastu: abo@biblioteka.jelgava.lv

Personu, kura nav sasniegusi 14 gadu vecumu, reģistrē Bibliotēkā pēc personu apliecinoša dokumenta uzrādīšanas un vecāka vai likumiskā pārstāvja rakstveida galvojuma iesniegšanas. Bērnu, kurš uzturas bērnu sociālās aprūpes institūcijā, Bibliotēkā var reģistrēt pēc šīs institūcijas galvojuma.

Jelgavas Pilsētas bibliotēkā, visās filiālbibliotēkās un arī Jelgavas novada pagastu bibliotēkās pakalpojumi tiek nodrošināti arī iedzīvotājiem ar redzes un lasīšanas traucējumiem. Vairāk lasīt šeit.

! Apmeklējot bibliotēku, vienmēr jāņem līdzi sava JPB lasītāja karte, vai cits personu apliecinošs dokuments (eID karte, pase, iedzīvotāja karte, skolēna apliecība)

Ja Jums ir jautājumi par to, kā kļūt par lasītāju, rakstiet uz e pastu: abo@biblioteka.jelgava.lv