Jelgavas pilsēta

Jelgavas pilsētas logotips

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Jelgavas pilsētas bibliotēkas logotips

2024. gada jubilāri – novadnieki

 

Kalendārā iekļauti ievērojami cilvēki, kuriem 2024. gadā atzīmējamas jubilejas un dzīve vai darbs saistīti ar Jelgavu un Jelgavas novadu.

Pirms 435 gadiem dzimis mākslas galdnieks, tēlnieks, Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas kokgriezumu autors Tobiass Heincs.

Pirms 160 gadiem dzimis inženieris, konstruktors, viens no velo un autobūves aizsācējiem Latvijas teritorijā, Jelgavas reālskolas audzēknis Aleksandrs Leitners.

 

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs |

Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris

 

 

Janvāris.

6. janv. Pirms 110 gadiem dzimis inženieris, matemātiķis, tehnisko zinātņu doktors, profesors, akadēmiķis, LLA (tagad LBTU) Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes veidotājs Oļģerts Ozols.  

6. janv. Pirms 85 gadiem dzimis mākslinieks, gleznotājs, interjerists, Jelgavas Mākslinieku biedrības goda biedrs Andrejs Zvejnieks.

7. janv. Pirms 155 gadiem dzimis dzejnieks, Jelgavas reālskolas audzēknis Jānis Frīdenbergs-Mieriņš.

11. janv. Pirms 90 gadiem dzimis LLU (tagad LBTU) Kokapstrādes katedras vadošais pētnieks Voldemārs Skrupskis.

15. janv. Pirms 140 gadiem Kalnciema pagasta Mazskudrīšos dzimis militārais darbinieks, I Pasaules kara izlūks, ārsts Andrejs Peka.

16. janv. Pirms 85 gadiem dzimis mākslinieks, gleznotājs, pedagogs Edvīns Kalnenieks.

17. janv. Pirms 225 gadiem Jelgavā dzimis zinātnieks, ģeofiziķis, metrologs, meteorologs, Jelgavas ģimnāzijas audzēknis Ādolfs Teodors Kupfers.

17. janv. Pirms 130 gadiem dzimis mākslinieks, gleznotājs, biedrības "Zaļā Vārna" biedrs, Latvijas Brīvības cīņu dalībnieks Valdis Kalnroze.

18. janv. Pirms 60 gadiem dzimusi tekstilmāksliniece, Jelgavas Mākslas skolas Šūšanas un modelēšanas nodaļas vadītāja Dita Veģe.

20. janv. Pirms 110 gadiem Jelgavā dzimis vēsturnieks, pedagogs, ilggadējs Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas direktors Arvīds Žanis Salmiņš.

22. janv. Pirms 135 gadiem Jelgavā dzimis militārais darbinieks, Polijas jūras kara flotes navigācijas virsnieks Mamerts Stankevičs.   

24. janv. Pirms 180 gadiem Lielsvētē dzimis žurnālists, advokāts, laikraksta "Baltijas Vēstnesis" redaktors, ievērojams tautas atmodas laika darbinieks, Jelgavas ģimnāzijas audzēknis Fridrihs Veinbergs.

25. janv. Pirms 150 gadiem Jelgavas novadā dzimis militārais darbinieks, pulkvežleitnants Jānis Jēkabs Balodis.

26. janv. Pirms 125 gadiem Jelgavā dzimusi sabiedriskā darbiniece Zelma Bite.

26. janv. Pirms 65 gadiem dzimusi Jelgavas Studentu teātra režisore Astra Kacena.

27.janv. Pirms 120 gadiem Jelgavā dzimis mākslinieks, grafiķis, pedagogs Arturs Apinis.

28. janv. Pirms 45 gadiem Jelgavā dzimis dziedātājs, kontrtenors Sergejs Jēgers.

31. janv. Pirms 95 gadiem Jelgavā dzimis skolotājs, aktīvs sabiedriskais darbinieks, Latvijas Brāļu kapu komitejas Jelgavas nodaļas vadītājs Aldis Egils Hartmanis.

 

Februāris.

2. febr. Pirms 100 gadiem Zaļenieku pagastā dzimis tālbraucējs kapteinis, Kanādas jūras kapteiņu savienības un Karaliskās amatieru astronomu savienības biedrs, Latvijas nacionālās jūrniecības atjaunošanas veicinātājs Imants Balodis.

3. febr. Pirms 65 gadiem dzimis mākslinieks, dizainers, gleznotājs, pedagogs Raitis Junkers.

3. febr. Pirms 155 gadiem Jelgavā dzimis mākslinieks, gleznotājs, Jelgavas reālskolas audzēknis Jānis Valters.

7. febr. Pirms 150 gadiem Vilces pag. Upeniekos dzimis LU profesors, zinātnieks Mārtiņš Robs.

7. febr. Pirms 135 gadiem dzimis policists, literāts Vilis Tukumietis.                

7. febr. Pirms 55 gadiem Jelgavā dzimis politiķis Kaspars Gerhards.

8. febr.  Pirms 120 gadiem dzimusi rakstniece, skolotāja, Jelgavas reālskolas audzēkne, Jelgavas Skolotāju institūta absolvente Lūcija Bārene.                  

13. febr. Pirms 135 gadiem dzimis jurists, politiķis un sabiedriskais darbinieks, Jelgavas reālskolas audzēknis Alfrēds Birznieks.

13. febr. Pirms 300 gadiem dzimis Kurzemes hercoga Pētera galma gleznotājs, portretists Frīdrihs Hartmans Barizjens.

15. febr. Pirms 300 gadiem Jelgavā dzimis pēdējais Kurzemes un Zemgales hercogs Pēteris fon Bīrons .

20. febr. Pirms 130 gadiem dzimis diriģents, komponists, ērģelnieks, Jelgavas Latviešu teātra muzikālās daļas vadītājs, kormeistars Jelgavas filharmonijā Aleksandrs Melli.          

20. febr. Pirms 145 gadiem Valgundes pag. Mastiķos dzimis jurists, valsts un tieslietu darbinieks, Jelgavas klasiskās ģimnāzijas absolvents Aurēlijs Zēbergs.

23. febr. Pirms 130 gadiem dzimusi Jelgavas Latviešu teātra aktrise, plastikas un deju konsultante, daiļrunātāja Emīlija Haselbauma-Stakle.

25. febr. Pirms 150 gadiem Jēkabnieku pag. Vančos dzimusi  zobārste, sabiedriskā darbiniece, politiķe Klāra Anna Luīze Kalniņa.       

27. febr. Pirms 130 gadiem dzimis agroķīmijas pamatlicējs Latvijā, LLA (tagad LBTU) docents, populārzinātnisku rakstu un grāmatu autors Kārlis Bambergs.

27. febr. Pirms 105 gadiem Jelgavā dzimusi dzejniece, tulkotāja Monta Kroma

 

Marts.

1. marts. Pirms 120 gadiem dzimusi Jelgavas teātra aktrise Elza Tauriņa.

3. marts. Pirms 225 gadiem Jelgavā dzimis mācītājs, dabaszinātnieks, Jelgavas ģimnāzijas audzēknis, viens no Latvijas kukaiņu pētniecības pamatlicējiem Johans Heinrihs Kavals.

4. marts. Pirms 280 gadiem dzimis grāmatu iespiedējs un izdevējs Johans Fridrihs Stefenhāgens.                   

5. marts. Pirms 120 gadiem Līvbērzes pagastā dzimis Jelgavas Latviešu teātra aktieris, mākslinieks butafors Paulis Lagimovs.

6. marts. Pirms 135 gadiem Platones pag. Zīlēnos dzimusi mākslas zinātniece Maija Cielēna.

9. marts. Pirms 155 gadiem dzimis teologs, Jelgavas Sv. Annas lauku draudzes un Kalnciema-Klīves draudzes mācītājs, Latviešu literārās biedrības Kurzemes direktors Frīdrihs Johans Bernevics.

9. marts. Pirms 115 gadiem dzimis lībiešu kultūras darbinieks, literāts, pedagogs, Jelgavas Skolotāju institūta absolvents Pēteris Dambergs.

9.marts. Pirms 85 gadiem dzimusi māksliniece, interjeriste, akvareliste Dzintra Zvejniece.                                         

12. marts. Pirms 125 gadiem dzimis pedagogs, literāts, Jelgavas 2. ģimnāzijas un Valsts centrālā pedagoģijas institūta pedagogs Jānis Bunduls.

15. marts. Pirms 160 gadiem Ozolnieku pagastā dzimis pedagogs, mākslinieciskās pašdarbības tradīciju iedibinātājs un aizsācējs Kalnciema pagastā Kārlis Redlihs.

20. marts. Pirms 140 gadiem Zaļenieku pagastā dzimis mūziķis, profesors, pianists, pedagogs, komponists Pauls Šuberts.

21. marts. Pirms 160 gadiem Jelgavā dzimis aktieris, režisors, skatuves mākslas pedagogs, tulkotājs, daiļlasītājs Roberts Jansons.                                               

21. marts. Pirms 90 gadiem dzimis radio inženieris, mācību grāmatu autors, LLU (tagad LBTU) profesors, valsts emeritētais zinātnieks Ansis Grundulis.

22. marts. Pirms 140 gadiem Garozas pagastā dzimis militārais darbinieks, pulkvežleitnants, Jelgavas reālskolas absolvents Ādolfs Heinrihs Zemgalnieks.

23. marts. Pirms 115 gadiem Kroņvircavas Jaunzutēnos dzimis rakstnieks, pedagogs, bibliotekārs Dāvids Cers.

23. marts. Pirms 120 gadiem Jelgavas apriņķa Emburgas pag. Lielzaimos dzimis mākslinieks, koktēlnieks, autodidakts, Tērvetes parka koka skulptūru autors Krišjānis Kugra.

26. marts. Pirms 130 gadiem dzimis militārais darbinieks, pulkvedis, Jelgavas reālskolas absolvents Pauls Veimanis.

30. marts. Pirms 130 gadiem Lielvircavas pag. Ervertos dzimis militārais darbinieks, pulkvežleitnants, Jelgavas reālskolas absolvents Voldemārs Pincers.

30. marts. Pirms 70 gadiem dzimusi tekstilmāksliniece, Jelgavas mākslinieku biedrības biedre Vita Makra.

 

Aprīlis.

1. aprīlis. Pirms 240 gadiem dzimis mācītājs, dzejnieks, tulkotājs, publicists Kārlis Frīdrihs Jākobs Hūgenbergers.

1. aprīlis. Pirms 100 gadiem Valgundes pagastā dzimis arhitekts, restaurācijas speciālists Leonhards Liepa                                 

2. aprīlis. Pirms 100 gadiem dzimusi dzejniece, rakstniece, Jelgavas Valsts ģimnāzijas absolvente Aina Zemdega.        

3. aprīlis. Pirms 120 gadiem Jelgavā dzimis gleznotājs, ainavists Johans Ferdinands Blaževics .           

4. aprīlis. Pirms 130 gadiem militārais darbinieks, Jelgavas reālskolas absolvents Oto Šēls.                       

5. aprīlis. Pirms 105 gadiem dzimis cīkstonis, pedagogs Fricis Brigmanis.      

5. aprīlis. Pirms 125 gadiem Salgales pagastā dzimis būvinženieris, uzņēmējs, sabiedrisks darbinieks, Jelgavas pilsētas galva Pēteris Godmanis.

7. aprīlis. Pirms 130 gadiem Tetelmindes (Teteles) pagastā dzimis divkārtējs Latvijas šaha čempions, pirmā Pasaules amatieru šaha čempionāta vicečempions Fricis Apšenieks.                                                        

8. aprīlis. Pirms 260 gadiem Jelgavā dzimis mācītājs, cenzors Karls Mihaels Kristiāns Kupfers.

17. aprīlis. Pirms 100 gadiem dzimis habilitētais inženierzinātņu doktors, vairāk nekā 150 zinātnisko darbu autors Censonis Šķiņķis.

21. aprīlis. Pirms 100 gadiem dzimis rakstnieks, dzejnieks, Jelgavas Skolotāju institūta absolvents Gunars Saliņš.          

21. aprīlis. Pirms 125 gadiem dzimis rakstnieks, dzejnieks, tulkotājs, Jelgavas Skolotāju institūta absolvents Fricis Rūmnieks.

23. aprīlis. Pirms 115 gadiem dzimusi Jelgavas teātra aktrise Elza Barūne.    

24. aprīlis. Pirms 125 gadiem Salgales pag. Dauknās dzimis žurnālists, literatūrkritiķis, literatūrvēsturnieks, rakstnieks, dzejnieks Līgotņu Jēkabs.

24. aprīlis. Pirms 55 gadiem dzimusi māksliniece, gleznotāja, pedagoģe Inita Vilks.                                                

25. aprīlis. Pirms 60 gadiem dzimusi māksliniece, dizainere, pedagoģe Ilona Drīliņa.         

25. aprīlis. Pirms 85 gadiem Zaļenieku pagastā dzimis sakaru inženieris, asociētais profesors Pēteris Leščevics.

30. aprīlis. Pirms 145 gadiem Jaunsvirlaukas pagastā dzimis pašvaldības un sabiedrisks darbinieks Roberts Rozevskis.

 

 Maijs 

1. maijs. Pirms 160 gadiem Lielplatones pag. Mazverbās dzimis Latvijas Universitātes rektors, goda doktors un viens no izcilākajiem latviešu inženieriem Mārtiņš Bīmanis.

1. maijs. Pirms 130 gadiem Kalnciema pagastā dzimis militārais darbinieks, pulkvedis, Jelgavas reālskolas absolvents Jūlijs Rozentāls.

2. maijs. Pirms 90 gadiem dzimusi ārste, Psihiatriskās slimnīcas muzeja veidotāja Inta Čakste.            

2. maijs. Pirms 90 gadiem Ozolnieku pagastā dzimis mūziķis, komponists, diriģents Rūdolfs Šteins.

6. maijs. Pirms 240 gadiem dzimis jurists, cenzors, advokāts, Jelgavas pilsētas sekretārs, Kurzemes guberņas valdes sekretārs Augusts Vilhelms Ludvigs Beitlers.                               

10. maijs. Pirms 100 gadiem dzimusi māksliniece, gleznotāja Maija Eliase.

15. maijs. Pirms 120 gadiem dzimusi Jelgavas teātra aktrise Alita Alkne.

17. maijs. Pirms 95 gadiem Zaļenieku Zāmelspieķos dzimusi pedagoģe, literāte, sabiedriskā darbiniece Liliana Štauere.

18. maijs. Pirms 250 gadiem dzimis dzejnieks, literāts, Kurzemes Literatūras un mākslas biedrības līdzdibinātājs     Ulrihs Heinrihs Gustavs Šlipenbahs. 

19. maijs. Pirms 85 gadiem Jelgavā dzimis šķēpmetējs, olimpisko medaļu laureāts Jānis Lūsis.           

20. maijs. Pirms 270 gadiem dzimusi rakstniece, dzejniece Elīza fon der Reke.

21. maijs. Pirms 125 gadiem dzimis militārais darbinieks, dižkareivis, zemkopis Augusts Folkmanis-Falkmanis.                 

22. maijs. Pirms 50 gadiem Jelgavā dzimis aktieris, Jelgavas 1. ģimnāzijas absolvents Kaspars Gods.                                            

24. maijs. Pirms  135 gadiem Līvbērzes pag. Ķērpjos dzimis jurists, valsts darbinieks, publicists Vilis Holcmanis.                           

27. maijs. Pirms 55 gadiem Jelgavā dzimis mākslinieks, gleznotājs Kalvis Zuters

28. maijs. Pirms 110 gadiem dzimis rakstnieks, dzejnieks, žurnālists, Pētera ģimnāzijas absolvents Arnolds Apse.

29. maijs. Pirms 115 gadiem Jelgavā dzimis astronomijas un fizikas profesors Pēteris fon der Ostenzakens.                         

30. maijs. Pirms 120 gadiem Lielvircavas Strazdiņos dzimis teoloģijas zinātņu doktors, mācītājs, pedagogs, profesors Edgars Rumba.

 

Jūnijs.

1. jūn. Pirms 385 gadiem dzimis Jelgavas latīņu skolas rektors, hercoga bibliotēkas pārzinis Kristiāns Bornmans.  

3. jūn. Pirms 145 gadiem Jēkabnieku pag. Milleros dzimis ārsts, sabiedrisks darbinieks, žurnālists, Jelgavas ģimnāzijas absolvents Dāvids Bīskaps                     

10. jūn. Pirms 155 gadiem Lielsvētē dzimis Jelgavas teātra aktieris, dramaturgs, tulkotājs Dāvids Šveņķis.                                      

12. jūn. Pirms 75 gadiem dzimis mākslinieks, keramiķis, Jelgavas Mākslinieku biedrības biedrs Aleksandrs Djačenko.                   

13. jūn. Pirms 135 gadiem Jelgavā dzimis Darba un rūpniecības statistikas nodaļas vadītājs, nozares grāmatu autors, Jelgavas reālskolas audzēknis Jānis Baltais.                                      

14. jūn. Pirms 180 gadiem Salgales muižā dzimis ārsts, pirmais akadēmiski izglītotais latviešu oftalmologs Jānis Tālbergs.       

14. jūn. Pirms 160 gadiem dzimis sabiedriskais darbinieks, Jelgavas savstarpīgās kredītbiedrības dibinātājs, Jelgavas un Bauskas apriņķa valsts zemju inspektors Jānis Brūmelis.                                                      

17. jūn. Pirms 260 gadiem Jelgavā dzimis ārsts, medicīnas doktors, vēsturnieks, kultūras darbinieks Oto Hūns.       

19. jūn. Pirms 85 gadiem dzimis rakstnieks, dzejnieks, žurnālists Tālivaldis Treicis.                                                               

20. jūn. Pirms 450 gadiem dzimis otrais Kurzemes hercogs Vilhelms Ketlers.

25. jūn. Pirms 85 gadiem Zaļeniekos dzimusi literāte, dievturu kustības darbiniece Maruta Voitkus-Lūkina.     

 

Jūlijs.

2. jūl. Pirms 150 gadiem dzimis tekstilmākslinieks, pedagogs, restaurators Jūlijs Straume.                                                

7. jūl. Pirms 90  gadiem Jelgavā dzimis sabiedriskais un politiskais darbinieks, darbojies Jelgavas Latviešu biedrībā Aristīds Lambergs.

7. jūl. Pirms 55 dzimis gadiem Jelgavā dzimis mākslinieks, scenogrāfs, gleznotājs Mārtiņš Vilkārsis.

10. jūl. Pirms 135 gadiem dzimis militārs darbinieks, tautsaimnieks, Valsts Zemes bankas Jelgavas nodaļas vadītājs Jānis Kauliņš

14. jūl. Pirms 115 gadiem dzimis dārzkopis, augļu koku selekcionārs, LLA (tagad LBTU) Goda doktors (Doctor Honoris Causa) Kārlis Lapiņš.                     

16. jūl.  Pirms 60 gadiem Jelgavā dzimusi arhitekte, Jelgavas teritorijas un centra detālplānojuma darba grupas vadītāja Iveta Lāčauniece.

18. jūl. Pirms 80 gadiem Jelgavā dzimis LLU (tagad LBTU) asociētais profesors, sabiedrisks darbinieks, Jelgavas pilsētas mērs Uldis Ivans.           

20. jūl. Pirms 225 gadiem Jelgavā dzimis mākslinieks, gleznotājs, grafiķis, portretists Georgs Heinrihs Bitners.

24. jūl. Pirms 160 gadiem Briežu muižas (tagad Elejas pag.) Beikašu Maņķos dzimis jurists, sabiedriskais darbinieks, publicists Jānis Kreicbergs.                     

24. jūl. Pirms 70 gadiem Jelgavā dzimis mākslas zinātnieks, mākslinieks, grafiķis, Jelgavas mākslinieku biedrības biedrs Guntis Švītiņš.

27. jūl. Pirms 110 gadiem dzimis dzejnieks, literāts, žurnālists, Jelgavas laikraksta "Zemgales Komunists" lauku nodaļas vadītājs Ēriks Drēziņš.               

28. jūl. Pirms 125 gadiem dzimis baletdejotājs, baletmeistars, pedagogs Voldemārs Komisārs.                            

28. jūl. Pirms 150 gadiem dzimis politiķis, pedagogs, sabiedriskais darbinieks, jurists, redaktors, tulkotājs, dzejnieks, publicists, skolotājs Jelgavas kurlmēmo skolā Atis Ķeniņš.

28. jūl. Pirms 165 gadiem dzimis pedagogs, žurnālists, literāts, Jelgavas bērnu patversmes "Altona" vadītājs un pamatskolas pārzinis, skolotājs Jelgavas 3. pamatskolā un Jelgavas lauksaimniecības vidusskolā, pasniedzējs Jelgavas skolotāju institūtā Jānis Skurbe.                                    

28. jūl. Pirms 45 gadiem dzimis dzejnieks, literatūrzinātnieks, redaktors, tulkotājs, atdzejotājs Kārlis Vērdiņš.     

              

Augusts.

1. aug. Pirms 260 gadiem Jelgavā dzimis zinātnieks, bibliogrāfs, muzeju darbinieks, viens no Kurzemes literatūras un mākslas biedrības dibinātājiem, Kurzemes provinces muzeja dibinātājs Johans Frīdrihs Reke.          

1. aug. Pirms 170 gadiem Zaļenieku pag. Lipstenieku Timaļās dzimis aktieris, režisors, dramaturgs, tulkotājs Kārlis Brīvnieks.

1. aug. Pirms 115 gadiem Jaunsvirlaukas pag. Deņģeros dzimusi zinātniece, arheoloģe, seno zemgaļu vēstures pētniece Emīlija Brīvkalne.          

7. aug. Pirms 130 gadiem dzimis režisors, teātra mākslinieciskais vadītājs, kino un Jelgavas teātra aktieris Žanis Kopštāls.

11. aug. Pirms 120 gadiem Jelgavas apriņķī dzimis medību saimniecības un dabas aizsardzības darbinieks Nikolajs Vulfs.            

15. aug. Pirms 215 gadiem dzimis gleznotājs, pedagogs Johans Konrāds Dorners.

16. aug. Pirms 225 gadiem dzimis vēsturnieks un Jelgavas arhivārs Indriķis Janis Valdemārs.

16. aug. Pirms 110 gadiem dzimis ekonomikas profesors, Valsts emeritētais zinātnieks Benjamiņš Treijs.

18. aug. Pirms 130 gadiem dzimis koksnes ķīmiķis, mežzinātņu doktors, ap 300 populārzinātnisku publikāciju autors Arvīds Kalniņš.

18. aug. Pirms 50 gadiem Jelgavā dzimis grupas "Prāta vētra" basģitārists Mumiņš.                       

21. aug. Pirms 130 gadiem Jelgavā dzimusi literāte Alīse Ose-Stunda.

24. aug. Pirms 80 gadiem dzimis agronoms, LLU (LGBTU) docētājs, asociētais profesors, zinātnisko publikāciju autors Dainis Lapiņš.                          

24. aug. Pirms 50 gadiem Jelgavā dzimis grupas "Prāta vētra" ģitārists Jānis Jubalts.

27. aug. Pirms 310 gadiem dzimis literāts, rakstnieks, pedagogs, mācītājs, valodnieks, zinātņu popularizētājs skolas pārziņa palīgs Jelgavas latīņu skolā (Grosse lateinische Schule in Mitau) Vecais Stenders, Gothards Fridrihs Stenders.                                  

27. aug. Pirms 35 gadiem dzimis aktieris, mūziķis Mārtiņš Upenieks.  

31. aug. Pirms 100 gadiem Jelgavā dzimis rakstnieks, publicists, scenārists Egons Līvs.      

31. aug. Pirms 75 gadiem Vilces pag. Griķos dzimusi dzejniece, atdzejotāja Māra Misiņa.

 

Septembris.

1. sept. Pirms 105 gadiem dzimis pedagogs, sabiedriskais darbinieks, jaunsargu vienības vadītājs Vladislavs Stafeckis.

1. sept. Pirms 50 gadiem Jelgavā dzimis mūziķis, grupas "Prāta Vētra" dibinātājs, vadītājs, solists Renārs Kaupers                                      

6. sept. Pirms 85 gadiem dzimis mežzinātnieks, kokapstrādes speciālists, habilitētais doktors Henns Tuherms.                           

11. sept. Pirms 130 gadiem dzimis mākslinieks, gleznotājs, Hercoga Jēkaba ģimnāzijas pedagogs, grafologs, sudrabkalējs Kārlis Celmiņš.

12. sept. Pirms 140 gadiem Jelgavā dzimis Jelgavas pilsētas domnieks, Jelgavas savstarpējās kredītsabiedrības padomes priekšsēdētājs un juristkonsuls Ēriks Mārtiņš Feldmanis.                                

14. sept. Pirms 140 gadiem dzimis grāmatu autors, tulkotājs, publicists, Jelgavas reālskolas skolotājs Augusts Balodis.

14. sept. Pirms 165 gadiem Lielsesavas pag. Čakstu-Zirņos dzimis pirmais Latvijas Valsts prezidents, jurists, izcils valsts un sabiedriskais darbinieks Jānis Čakste.

14. sept. Pirms 140 gadiem dzimis būvinženieris, zinātnieks, inženierzinātņu doktors, profesors, Jelgavas reālskolas un Jelgavas ģimnāzijas audzēknis Arturs Tramdahs.

16. sept. Pirms 125 gadiem dzimis rakstnieks, Hercoga Pētera ģimnāzijas un Jelgavas Skolotāju institūta pedagogs Ernests Aistars.

17. sept. Pirms 120 gadiem dzimis nopelniem bagātais veterinārārsts, viens no LLA (tagad LBTU) Veterinārijas fakultātes dibinātājiem Pēteris Arnolds Apinis.

17. sept. Pirms 135 gadiem Jelgavā dzimis mākslinieks, gleznotājs, pedagogs, ugunsdzēsējs Aleksandrs Strekāvins.

18. sept. Pirms 135 gadiem dzimis inženieris, profesors, lauksaimniecības mehanizācijas zinātnes pamatlicējs Latvijā Arvīds Lepiks.

18. sept. Pirms 50 gadiem Jelgavā dzimis aktieris Artūrs Skrastiņš.

21. sept. Pirms 195 gadiem Jelgavā dzimusi gleznotāja, Jelgavas pilsētas skolas pedagoģe Elīze fon Junga-Štīlinga.                         

22. sept. Pirms 150 gadiem Sesavas pagastā dzimis tirgotājs, namīpašnieks, sabiedriskais darbinieks, Jelgavas savstarpējās kredītbiedrības direktors Vilis Ošenieks.                                        

24. sept. Pirms 125 gadiem Jelgavā dzimis inženieris mežkopis, Latvijas mežu darbinieku krājaizdevu sabiedrības priekšnieks Arvīds Padēls.                        

25. sept. Pirms 255 gadiem Jelgavā dzimis mācītājs, prāvests Nikolajs Tīlings.

27. sept. Pirms 170 gadiem Jelgavā dzimis ārsts, medicīnas zinātņu doktors, medicīnas vēsturnieks Izidors Brensons.               

27. sept. Pirms 210 gadiem dzimis mākslinieks, zīmētājs Vilhelms Zigfrīds Štafenhāgens.                        

29. sept. Pirms 100 gadiem dzimusi literatūrzinātniece, filoloģijas doktore, Jelgavas skolotāju institūta absolvente Jautrīte Saliņa.    

 

Oktobris.

2. okt. Pirms 180 gadiem dzimis būvuzņēmējs, izcils mecenāts, filantrops, arhitekts Kristaps Morbergs.                                      

23. okt. Pirms 160 gadiem dzimis zinātnieks, metrologs, astronoms Fricis Blumbahs       

23. okt. Pirms 90 gadiem Jelgavā dzimis arhitekts Imants Jākobsons.

23. okt. Pirms 105 gadiem dzimis literāts, tulkotājs, atdzejotājs, dzejnieks, pedagogs Paulis Kalva.

24. okt. Pirms 125 gadiem Jelgavā dzimis Salgales baznīcas pirmais un vienīgais latviešu mācītājs, kā arī dievnama pēdējais dvēseļu gans, Jelgavas Hercoga Pētera ģimnāzijas audzēknis Jānis Billerts.              

28. okt. Pirms 125 gadiem dzimis grāmatrūpnieks, karavīrs, sabiedriskais darbinieks, Jelgavas Lauksaimniecības vidusskolas absolvents Fricis Arnolds Ansons.

29. okt. Pirms 85 gadiem dzimis inženieris, dizainers, konstruktors, sportists, treneris Valdis Kleinbergs.                                                 

29. okt. Pirms 105 gadiem dzimis Jelgavas pilsētas galvenais arhitekts Ādolfs Krūmiņš                                       

31. okt. Pirms 140 gadiem Svētes pagastā dzimis Latvijas armijas un Ukrainas Tautas Republikas armijas militārais darbinieks, pulkvežleitnants Ģederts Augusts Bergmanis.

 

Novembris.

4. nov. Pirms 280 gadiem dzimis mācītājs, rakstnieks, tautas apgaismotājs Aleksandrs Johans (Jaunais) Stenders.                                  

4. nov. Pirms 35 gadiem Jelgavā dzimusi tulkotāja, literāte Inese Veide.

5. nov. Pirms 85 gadiem Jelgavā dzimusi māksliniece, gleznotāja Maija Nora Tabaka.

7. nov. Pirms 140 gadiem dzimis rabīns, politiskais darbinieks Mordehajs Nuroks.

8. nov. Pirms 115 gadiem Jelgavā dzimusi Jelgavas teātra aktrise Ērika Prindule.

10. nov. Pirms 150 gadiem Ūziņu pagasta Lieldimzēnos dzimis farmaceits, farmakognosts Eduards Svirlovskis.

14. nov. Pirms 145 gadiem Zaļenieku pag. Jukās dzimusi rakstniece, pedagoģe, Jelgavas meiteņu ģimnāzijas audzēkne Antonija Āre.                   

20. nov. Pirms 240 gadiem dzimis mākslinieks, gleznotājs Eginks Johans Lēberehts.                      

25. nov. Pirms 455 gadiem Jelgavā dzimis Kurzemes un Zemgales hercogistes līdzvaldnieks, Zemgales hercogs Frīdrihs Ketlers.

25. nov. Pirms 130 gadiem dzimis militārais darbinieks, pulkvežleitnants, Jelgavas ģimnāzijas absolvents Artūrs Heinrihs Kēlers.     

23. nov. Pirms 175 gadiem dzimis mikrobiologs, zinātnieks, Kristapa Helmaņa pētījumu pārinieks, Jelgavas reālskolas audzēknis Alfreds Bertušs.            

26. nov. Pirms 50 gadiem Jelgavā dzimis aktieris Andris Keišs.

27. nov. Pirms 130 gadiem Salgales pag. Dumpjos dzimis militārais darbinieks Voldemārs Budriķis.      

 

Decembris.

1. dec. Pirms 100 gadiem dzimusi rakstniece, dramaturģe, pedagoģe, Jelgavas ģimnāzijas absolvente Aina Vāvere.

1. dec. Pirms 75 gadiem dzimusi zinātniece, politiķe, augstskolas pasniedzēja, sabiedriskā darbiniece Baiba Rivža.  

4. dec. Pirms 165 gadiem Mazsesavā dzimis komponists, diriģents, pedagogs, mūzikas teorētiķis un kritiķis, publicists Nikolajs Alunāns.

4. dec. Pirms 155 gadiem Valgundes pag. Stūrmaņu Līčos dzimis militārais darbinieks, pulkvežleitnants, sportists, viens no neatkarīgās Latvijas sporta celmlaužiem Dāvids Veiss.                       

4. dec. Pirms 140 gadiem dzimis Jelgavas klasiskās ģimnāzijas absolvents, zvērināta advokāta palīgs Jelgavā, laikraksta „Sadzīve” vadītājs Juris Zankevics.

 6. dec. Pirms 285 gadiem dzimis garīdznieks, retorikas (runas mākslas) profesors, brīvmūrnieks, politisku rakstu autors Johans Nikolajs Tīlings.    

7. dec. Pirms 245 gadiem Jelgavā dzimis lieltirgotājs, mākslas darbu kolekcionārs, mecenāts Frīdrihs Vilhelms Brederlo.

7. dec. Pirms 140 gadiem dzimis militārais darbinieks, pulkvedis, jurists, žurnālists, laikraksta "Zemgale" izdevējs Jelgavā Gustavs Jēkabs Grīnbergs.    

9. dec. Pirms 140 gadiem Jaunsvirlaukas pagastā dzimis politiskais darbinieks Jēkabs Libarts.

9. dec. Pirms 140 gadiem dzimis matemātiķis, Jelgavas klasiskās ģimnāzijas direktors, Jelgavas latviešu biedrības runas vīrs Kārlis Līkums.   

12. dec. Pirms 230 gadiem dzimis grāmatu apgādātājs, izdevējs un tirgotājs Gustavs Ādolfs Reiers.                                                                                 

12. dec. Pirms 160 gadiem Kroņvircavas pag. Viduszīģeļos dzimis agronoms, sabiedriskais darbinieks, tautsaimnieks, grāmatu izdevējs Jānis Bisenieks. 

14. dec. Pirms 160 gadiem dzimusi Jelgavas četrklasīgās meiteņu skolas dibinātāja, direktore Natālija Draudziņa.

14. dec. Pirms 85 gadiem dzimusi horeogrāfe, deju kolektīvu vadītāja Maija Sālzirne.        

15. dec. Pirms 125 gadiem Zaļenieku pag. Dimantos dzimis militārais darbinieks, pulkvežleitnants, agronoms, pedagogs Vilis Ansons.

23. dec. Pirms 150 gadiem dzimis literāts, pasta dienesta vadošais darbinieks Eduards Roze-Šlippens.     

23. dec. Pirms 100 gadiem dzimusi Valsts emeritētā zinātniece, bioloģijas zinātņu doktore Helēna Mauriņa.                                      

24. dec. Pirms 125 gadiem dzimusi tulkotāja, žurnāliste, redaktore Marija Šūmane.                                              

26. dec. Pirms 155 gadiem dzimis teologs, mācītājs, garīdznieks Pauls Vilhelms Hermans Heincs.                                 

28. dec. Pirms 95 gadiem Garozas pagastā dzimis režisors, žurnālists, publicists, Jelgavas Pedagoģiskās skolas absolvents, skolotājs Guntis Krūmiņš        

 

 

Iepriekšējo gadu novadnieku kalendāri

2023  2022  2021  2020

 

Datubāzē "Ievērojami cilvēki Jelgavā" šobrīd notiek darbs pie datu precizēšanas un pārstrukturēšanas. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu sazinieties ar mums!

Saziņai
Andra Poota Novadpētniecības speciāliste Andra.Poota@biblioteka.jelgava.lv +371 63007747