Jelgavas pilsēta

Jelgavas pilsētas logotips

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Jelgavas pilsētas bibliotēkas logotips

Piedāvājam iepazīties ar mūsu bibliotēkām, to vēsturi, darbu un pakalpojumiem, apgūt pamatiemaņas informācijas meklēšanā kopkatalogā, datubāzēs un citos resursos, pārrunāt svarīgākos medijpratības jautājumus un to, kā izvērtēt informācijas ticamību utml. Bērniem un jauniešiem organizējam dažādas bibliotekārās stundas, kurās integrēts izglītības programmās apgūstamais saturs. Piedāvājam arī nodarbības tiešsaistē.

Piedāvājam īpašu ekskursiju "Sienas, kas runā" par bibliotēkas ēku, tās vēsturi un šodienu. Pastaiga pa bibliotēku pielāgojama visām vecuma grupām.

"Sienas, kas runā", bibliotēkas stāsts (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Stāstu ekskursija pa bibliotēku - tās vēsturi un šodienudraugs", Joņevs J., Pētersons

Klātienes ekskursija


 

Leļļu teātra izrāde bibliotēkā (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093
Miezītes bibliotēka, Dobeles šoseja 100, Tālr. 63083151
Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Tālr. 63011829

Dažādu literāro darbu iedzīvināšana leļļu teātrī

Klātienes nodarbība


 

Kamišibai - japāņu papīra teātris (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093
Miezītes bibliotēka, Dobeles šoseja 100, Tālr. 63083151
Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Tālr. 63011829

Dažādu literāro darbu iedzīvināšana attēlu teātrī (Jānsone T. "Mumins un jaunais draugs", Joņevs J., Pētersons R. "Slepenie svētki", Skotons R. "Runcis Puncis un bibliotēkā nenodotā grāmata", Staka A. "Āpsēns Pēcis negrib mazgāties", Vīslandere J. "Mūmamma lasa" u.c.)
Piemērs

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.
Iespējama arī nodarbība pirmsskolas izglītības iestādē vai skolā


 

Bibliotēka – grāmatu mājas (30-40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093
Miezītes bibliotēka, Dobeles šoseja 100, Tālr. 63083151
Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Tālr. 63011829

Izzinoša un radoša ekskursija pašiem mazākajiem. Parasti iekļauts kādas pasakas lasījums, kā arī radošā darbiņa veidošana

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.
Iespējama arī nodarbība pirmsskolas izglītības iestādē vai skolā


 

Darbojies kopā  ar mums! (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747
Miezītes bibliotēka, Dobeles šoseja 100, Tālr. 63083151

Bērni iepazīsies ar bibliotēkas darbinieku apkopotajiem resursiem bērniem, klausīsies pasakas, spēlēs izglītojošas spēles

Klātienes nodarbība


 

Iepazīsti bibliotēku “Zinītis”! (40 min.)
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093

Ekskursija pa mūsdienīgi iekārtoto bērnu un jauniešu bibliotēku “Zinītis” ļaus mazajiem iemīlēt literatūru

Klātienes ekskursija


 

Izzinošas un radošas tikšanās „Bērnu stūrītī” (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093
Miezītes bibliotēka, Dobeles šoseja 100, Tālr. 63083151
Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Tālr. 63011829

Radošas nodarbības par bērnu rakstniekiem, viņu literāro darbu varoņiem. Nodarbības laikā būs iespēja zīmēt, līmēt, krāsot, veidot, rotaļāties, minēt mīklas, atbildēt uz āķīgiem un pavisam vienkāršiem jautājumiem, pavadīt laiku brīnišķīgajā grāmatu pasaulē

Klātienes nodarbība


 

Dzīvnieku mājvietas (40 min.)
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093

Tematiskajā ekskursijā bērni iepazīsies ar enciklopēdijām par dzīvniekiem kā arī literārajiem darbiem, kuros atainota šī tēma, norisināsies kopīgas sarunas un radošā darbnīca

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Gadalaiku maiņa (40 min.)
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093

Tematiska ekskursija. Bērni iepazīsies ar enciklopēdijām, datubāzēm un literārajiem darbiem, kuros atainota šī tēma, norisināsies kopīgas sarunas un radošā darbnīca

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Dažādu tēmu atspoguļojums pasakās un dzejā (40 min.)
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093

Tematiska ekskursija. Bērni iepazīsies ar enciklopēdijām, datubāzēm un literārajiem darbiem, kuros atainota šī tēma, norisināsies kopīgas sarunas un radošā darbnīca

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi! (40 min.)
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093

Tematiska ekskursija: transports no sendienām līdz mūsdienām, radošā darbnīca

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Disneja varoņi grāmatās (40 min.)
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093

Tematiskā ekskursija pašiem mazākajiem, bērni iepazīsies ar grāmatām, kurās atainoti multfilmu varoņi, tiks organizēta radošā darbnīca

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Visuma plašumi (40 min.)
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093

Tematiska ekskursija. Bērni iepazīsies ar enciklopēdijām, datubāzēm un literārajiem darbiem, kuros atainota šī tēma, norisinās kopīgas sarunas un radošā darbnīca

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Radoši darbiņi lietainām dienām! (40 min.)
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093
Miezītes bibliotēka, Dobeles šoseja 100, Tālr. 63083151


Bērniem būs iespēja darboties ar rokdrabu un radošo darbu grāmatām, radošā darbnīca 

Klātienes nodarbība


 

Latviešu svētku paražas (40 min.)
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093

Tematiska ekskursija. Bērni iepazīsies ar enciklopēdijām, datubāzēm un literārajiem darbiem, kuros atainota šī tēma, norisināsies kopīgas sarunas un radošā darbnīca

Klātienes nodarbība


 

Veselīgs uzturs (40 min.)
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093

Tematiska ekskursija. Bērni iepazīsies ar enciklopēdijām, datubāzēm un literārajiem darbiem, kuros atainota šī tēma, norisināsies kopīgas sarunas un radošā darbnīca

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.

 

Virtuālie bibliotēkas resursi – atbalsts mācībām (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Piedāvājam 7.–12. klašu skolēniem tiešsaistē apgūt pamatiemaņas informācijas meklēšanā Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogā, datubāzēs (letonika.lv, EBSCO, Britannica) un citos resursos.

Pieteikties šeit 

7.–12. klase |  Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība. Iespējama arī nodarbība skolā 


 

"Sienas, kas runā", bibliotēkas stāsts (40 min. - 1h)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Stāstu ekskursija pa bibliotēku – tās vēsturi un šodienu

7.–12. klase |  Klātienes ekskursija


 

Bibliotēkas pakalpojumi – atbalsts ukraiņu skolēniem (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Informācija krievu valodā par bibliotēkas pakalpojumiem un par Krišjāņa Barona zāli

7.–12. klase |  Klātienes nodarbība.


 

Tiešsaistes aptauju veidošanas rīki – JotForm, Google Forms u.c.  (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Praktiska nodarbība tiešsaistes aptauju veidošanai.

Vidusskola |  Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Rīks Canva – palīgs dažādu vizuālo materiālu noformēšanai  (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Nodarbībā tiks apgūtas pamatiemaņas plakātu, izdales materiālu un prezentāciju veidošanai.

Vidusskola |  Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Kamišibai  japāņu papīra teātris  (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093
Miezītes bibliotēka, Dobeles šoseja 100, Tālr. 63083151
Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Tālr. 63011829

Dažādu literāro darbu iedzīvināšana attēlu teātrī (Jānsone T. "Mumins un jaunais draugs", Joņevs J., Pētersons R. "Slepenie svētki", Skotons R. "Runcis Puncis un bibliotēkā nenodotā grāmata", Staka A. "Āpsēns Pēcis negrib mazgāties", Vīslandere J. "Mūmamma lasa" u.c.)

 Piemērs

1.– 5. klase |  Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība. Iespējama arī nodarbība pirmsskolas izglītības iestādē vai skolā


 

Izzinošas un radošas tikšanās „Bērnu stūrītī”  (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093
Miezītes bibliotēka, Dobeles šoseja 100, Tālr. 63083151
Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Tālr. 63011829

Radošas nodarbības par dažādu tautu bērnu rakstniekiem, viņu literāro darbu varoņiem. Nodarbības laikā būs iespēja zīmēt, līmēt, krāsot, veidot, rotaļāties, minēt mīklas, atbildēt uz āķīgiem un pavisam vienkāršiem jautājumiem un pavadīt laiku brīnišķīgajā grāmatu pasaulē.

1.– 4. klase |  Klātienes nodarbība.


 

Leļļu teātra izrāde bibliotēkā  (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093
Miezītes bibliotēka, Dobeles šoseja 100, Tālr. 63083151
Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Tālr. 63011829

Dažādu literāro darbu iedzīvināšana leļļu teātrī.
Katru mēnesi teātra skatuve atrodas citā bibliotēkā, uz izrādēm iepriekš jāpiesakās.

1.– 3. klase |  Klātienes nodarbība.


 

Bibliotēka – grāmatu mājas (30-40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093
Miezītes bibliotēka, Dobeles šoseja 100, Tālr. 63083151
Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Tālr. 63011829

Izzinoša un radoša ekskursija pa bibliotēku pašiem mazākajiem. Parasti iekļauts kādas pasakas lasījums, kā arī radošā darbiņa veidošana.

1.– 2. klase |  Klātienes nodarbība.


 

Darbojies kopā ar mums! (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747
Miezītes bibliotēka, Dobeles šoseja 100, Tālr. 63083151

Skolēni iepazīsies ar resursiem bērniem, klausīsies pasakas, kā arī spēlēs kādu izglītojošu spēli.

1.– 4. klase |  Klātienes nodarbība.


 

BARONS. Zvejnieks. Bibliotēka (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Ekskursija Latvijā vienīgajā K. Barona zālē. Stāstījums par K. Barona nozīmi Latvijas kultūrā, par dainu tēva saistību ar Jelgavu, kā arī interesanti fakti par zāles tapšanas gaitu un mākslinieku A. Zvejnieku

7.– 12. klase |  Klātienes ekskursija.


 

Meklē ar PRIMO! (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Prakstiska nodarbība, kā izmantot  meklēšanas un piegādes sistēmu PRIMO informācijas meklēšanas procesā un zinātniski pētniecisko darbu veikšanā.

7.– 12. klase |  Klātienes nodarbība. tiešsaistes nodarbība. Iespējama arī nodarbība skolā


 

Atrodi pats – iepazīsti e-katalogu! (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Iepazīšanās ar Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogu un tā izmantošanas iespējām (meklēšana pēc konkrēta kritērija vai tēmas, izdevumu pasūtīšana, nodošanas termiņa pagarināšana u.c.)

5.– 12. klase |  Klātienes nodarbība. tiešsaistes nodarbība. Iespējama arī nodarbība skolā


 

BRITANNICA – virtuālā enciklopēdija ikvienam (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Britannica ir pasaulē atzīta enciklopēdiska uzziņu datubāze, ko iecienījuši mūsu lasītāji. Stunda tiks veltīta datubāzes Britannica apguvei, interesenti mācīsies atrast un tulkot materiālus no angļu valodas, kā arī izbaudīs iespēju atrast savām interesēm atbilstošu informāciju.

5.– 12. klase |  Klātienes nodarbība. tiešsaistes nodarbība. Iespējama arī nodarbība skolā


 

Brīnumainā pasaule (30 min.)
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093
Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Tālr. 63011829

Ieskats nozaru literatūrā. Saruna par konkrētu kādas nozares jautājumu, tematam veltīta grāmatu izstāde

4.– 9. klase |  Klātienes nodarbība. tiešsaistes nodarbība.


 

Iepazīsti bibliotēku “Zinītis”! (40 min.)
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093

Ekskursija pa bērnu un jauniešu bibliotēku “Zinītis”  – mūsdienīgi iekārtoto bibliotēku Zemgales prospektā 7.

1.– 12. klase |  Klātienes ekskursija


 

Iepazīsti Latviju kopā ar datubāzi Letonika! (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Skolēni iepazīsies ar lielāko Latvijas uzziņu datubāzi letonika.lv. Bibliotekārās stundas mērķis – pilnīgot skolēnu informācijas meklēšanas iemaņas

5.– 12. klase |  Klātienes nodarbība. tiešsaistes nodarbība. Iespējama arī nodarbība skolā


 

J. Joņeva romānam “Jelgava 94” pa pēdām (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Piedāvājam izzinošu ekskursiju 7. – 12. klašu skolēniem, kuras laikā tiks apmeklētas J. Joņeva slavenajā romānā minētās vietas.

7.– 12. klase |  Klātienes ekskursija


 

Pozitīvie varoņi latviešu literatūrā (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Nodarbībā skolēni tiks iepazīstināti ar pozitīvajiem varoņiem, skolēni veiks praktiskus uzdevumus. Šajā stundā tiek apgāzts mīts, ka latviešu literatūrā nav radīti vai atspoguļoti stipri, vareni un varoši tēli.

7.– 12. klase |  Klātienes nodarbība. tiešsaistes nodarbība.


 

Ģimenes vēstures izzināšana. Kur un kā meklēt informāciju (1,5h)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Ģimenes vēstures izzināšanai veltītajā nodarbībā tiks apgūtas pamatiemaņas, kur un kā meklēt informāciju par radiniekiem.

7.– 12. klase |  Klātienes nodarbība. tiešsaistes nodarbība.


 

Kā pētīt savas dzimtas vēsturi. Mans pieredzes stāsts (1,5h)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Ģimenes vēstures izzināšanai veltītajā nodarbībā tiks apgūtas praktiskas, dzimtas pētniecībai noderīgas iemaņas.

7.– 12. klase |  Klātienes nodarbība. tiešsaistes nodarbība.


 

Iepazīsti bibliotēkas “Zinītis” izstādes! (40 min.)
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093

Izzinoša ekskursija vai videolekcija par bibliotēkas aktuālās izstādes tēmu.

5.– 12. klase |  Klātienes ekskursija, tiešsaistes nodarbība.


 

E-grāmatas – mācībām un brīvajam laikam (40 min)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Ar praktisku uzdevumu palīdzību interesenti varēs iepazīt 3td.lv e- grāmatu bibliotēku, LNB digitālās bibliotēkas e-grāmatu kolekciju un bibliotēkas abonēto EBSCO e-grāmatu kolekciju, kas piedāvā daiļliteratūras un nozaru grāmatas angļu valodā. Tiks apgūtas e-grāmatu meklēšanas, lasīšanas un lejupielādes iespējas. 

9.– 12. klase |  Klātienes nodarbība. tiešsaistes nodarbība.


 

Individuālās konsultācijas datora, viedtālruņa lietošanas jautājumos (40 min)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Individuālās bezmaksas konsultācijas datora, viedtālruņa lietošanas un interneta izmantošanas jautājumos!
Pieteikties šeit

7.– 12. klase |  Klātienes nodarbība. tiešsaistes nodarbība.


 

Grāmatas par Jelgavu no vissenākās līdz mūsdienām (40 min)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Iespēja iepazīties ar bibliotēkas nozaru krājuma kārtojumu un bibliotēkas krājuma vērtīgajām grāmatām par Jelgavu. Bibliotēkas novadpētniecības datubāzes iepazīšana

 

7.– 12. klase |  Klātienes nodarbība.


 

Jelgava un Jelgavas novads tiešsaistes datubāzēs (40 min)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Jelgavas pilsētas bibliotēkas veidotās novadpētniecības datubāzes apgūšana un datubāzes www.periodika.lv. iepazīšana. Praktiska nodarbība, kas palīdzēs pilnveidot informācijas meklēšanas prasmes

 

7.– 12. klase |  Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Tematiskas ekskursijas atbilstoši skolēnu projektu darbu, pētniecisko darbu (ZPD) vai citām tēmām (1h)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Skolēni tiks iepazīstināti ar bibliotēkā pieejamajiem informācijas resursiem par interesējošo pētniecisko tēmu, bibliotēkas darbinieki palīdzēs informācijas meklēšanas un atlases procesā

 

9.– 12. klase |  Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Dzīvnieku mājvietas (40 min.)
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093

Tematiskā ekskursijā bērni iepazīsies ar enciklopēdijām par dzīvniekiem kā arī literārajiem darbiem, kuros atainota šī tēma, norisināsies kopīgas sarunas un radošā darbnīca

1.– 3. klase |  Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Vai tuksnesī ir vientuļi? (par dzīvo dabu un dzīvniekiem tajā) (40 min.)
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093

Tematiska ekskursija. Bērni iepazīsies ar enciklopēdijām, datubāzēm un literārajiem darbiem, kuros atainota šī tēma, norisināsies kopīgas sarunas un radošā darbnīca

1.– 4. klase |  Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Dažādu tēmu atspoguļojums pasakās un dzejā (40 min.)
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093

Tematiska ekskursija. Bērni iepazīsies ar enciklopēdijām, datubāzēm un literārajiem darbiem, kuros atainota šī tēma, norisināsies kopīgas sarunas un radošā darbnīca

1.– 4. klase |  Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi! (40 min.)
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093

Tematiska ekskursija: transports no sendienām līdz mūsdienām, radošā darbnīca

1.– 4. klase |  Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Visuma plašumi (40 min.)
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093

Tematiska ekskursija. Bērni iepazīsies ar enciklopēdijām, datubāzēm un literārajiem darbiem, kuros atainota šī tēma, norisināsies kopīgas sarunas un radošā darbnīca

2.– 5. klase |  Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Radoši darbiņi lietainām dienām! (40 min.)
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093
Miezītes bibliotēka, Dobeles šoseja 100, Tālr. 63083151

Bērniem būs iespēja darboties ar rokdrabu un radošo darbu grāmatām, radošā darbnīca

1.– 4. klase |  Klātienes nodarbība


 

Latviešu svētku paražas (40 min.)
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093

Tematiska ekskursija. Bērni iepazīsies ar enciklopēdijām, datubāzēm un literārajiem darbiem, kuros atainota šī tēma, norisināsies kopīgas sarunas un radošā darbnīca

1.– 4. klase |  Klātienes nodarbība


 

Pasaules brīnumi (40 min.)
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093

Tematiska ekskursija. Bērni iepazīsies ar enciklopēdijām, datubāzēm un literārajiem darbiem, kuros atainota šī tēma, norisināsies kopīgas sarunas un radošā darbnīca

1.– 5. klase |  Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Veselīgs uzturs (40 min.)
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093

Tematiska ekskursija. Bērni iepazīsies ar enciklopēdijām, datubāzēm un literārajiem darbiem, kuros atainota šī tēma, norisināsies kopīgas sarunas un radošā darbnīca

1.– 4. klase |  Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Esi uzmanīgs! Drošība uz ceļa (40 min.)
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093

Tematiska ekskursija. Bērni iepazīsies ar enciklopēdijām, datubāzēm un literārajiem darbiem, kuros atainota šī tēma, norisināsies kopīgas sarunas un radošā darbnīca

1.– 4. klase |  Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Izglītības ceļvedis profesijupasaule.lv (40 min.)
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093

Tematiska ekskursija,  skolēni iepazīsies ar tīmekļvietni, kas palīdzēs orientēties izglītības iestāžu daudzveidībā.

8.– 12. klase |  Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” un „J.Baltvilka balvas” grāmatu laureātu apskats  (40 min.)
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093
Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Tālr. 63011829

Tematiska ekskursija,  skolēni iepazīsies ar lasīšanas veicināšanas programmām Latvijā, labākajām gada grāmatām, tiks aicināti iesaisīties

1.– 7. klase |  Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.

Virtuālie bibliotēkas resursi– atbalsts mācībām (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Piedāvājam tiešsaistē apgūt pamatiemaņas informācijas meklēšanā Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogā, datubāzēs (letonika.lv, EBSCO, Britannica) un citos resursos.
Pieteikties šeit 

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

"Sienas, kas runā", bibliotēkas stāsts   (40 min. - 1h.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Stāstu ekskursija pa bibliotēku – tās vēsturi un šodienu

Klātienes nodarbība


 

Tiešsaistes aptauju veidošanas rīki – JotForm, Google Forms u.c.  (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Praktiska nodarbība tiešsaistes aptauju veidošanai.

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Rīks Canva – palīgs dažādu vizuālo materiālu noformēšanai  (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Nodarbībā tiks apgūtas pamatiemaņas plakātu, izdales materiālu un prezentāciju veidošanai.

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Meklē ar PRIMO!  (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Prakstiska nodarbība, kā izmantot meklēšanas un piegādes sistēmu PRIMO informācijas meklēšanas procsā, zinātniski pētniecisko darbu veikšanā un studijās

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

BARONS. Zvejnieks. Bibliotēka  (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Ekskursija Latvijā vienīgajā Krišjāņa Barona zālē. Stāstījums par K. Barona nozīmi Latvijas kultūrā, par dainu tēva saistību ar Jelgavu, kā arī interesanti fakti par zāles tapšanas gaitu un mākslinieku Andreju Zvejnieku

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Ģimenes vēstures izzināšana. Kur un kā meklēt informāciju  (1,5 h.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Ģimenes vēstures izzināšanai veltītajā nodarbībā tiks apgūtas pamatiemaņas, kur un kā meklēt informāciju par radiniekiem.

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Kā pētīt savas dzimtas vēsturi. Mans pieredzes stāsts  (1,5 h.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Ģimenes vēstures izzināšanai veltītajā nodarbībā tiks apgūtas praktiskas, dzimtas pētniecībai noderīgas iemaņas.

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Atrodi pats – iepazīsti  e-katalogu!  (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Iepazīšanās ar Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogu un tā izmantošanas iespējām (meklēšana pēc konkrēta kritērija vai tēmas, izdevumu pasūtīšana, nodošanas termiņa pagarināšana u.c.)

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

BRITANNICA – virtuālā enciklopēdija ikvienam (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Britannica ir pasaulē atzīta enciklopēdiska uzziņu datubāze, kura bez maksas ir pieejama arī bibliotēkas lietotājiem. Stunda tiks veltīta datubāzes Britannica iepazīšanai, interesenti mācīsies atrast un tulkot materiālus no angļu valodas, kā arī izbaudīs iespēju atrast savām interesēm atbilstošu informāciju

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

E-grāmatas – mācībām un brīvajam laikam (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Nodarbībā iepazīsimies ar e-grāmatu bibliotēku 3td.lv un ar digitālās bibliotēkas grāmatu kolekciju. Ar praktisku uzdevumu palīdzību interesenti varēs iepazīt bibliotēkas plašo e-grāmatu kolekciju EBSCO, kas piedāvā daiļliteratūras un nozaru grāmatas angļu valodā. Tiks apgūtas e-grāmatu meklēšanas, lasīšanas un lejupielādes iespējas. 

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Grāmatas par Jelgavu – no vissenākās līdz mūsdienām (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Iespēja iepazīties ar bibliotēkas nozaru krājuma kārtojumu un bibliotēkas krājuma vērtīgajām grāmatām par Jelgavu.
Bibliotēkas novadpētniecības datubāzes iepazīšana

Klātienes nodarbība.


 

Jelgava un Jelgavas novads tiešsaistes datubāzēs (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Jelgavas pilsētas bibliotēkas veidotās novadpētniecības datubāzes apgūšana un datubāzes www.periodika.lv iepazīšana. Praktiska nodarbība, kas palīdzēs pilnveidot informācijas meklēšanas prasmes

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Iepazīsti bibliotēku “Zinītis”! (40 min.)
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093

Ekskursija pa bērnu un jauniešu bibliotēku “Zinītis” – mūsdienīgi iekārtoto bibliotēku Zemgales prospektā 7. Šis nams, kas celts 1888. gadā par grāmatizdevēja Gustava Ādolfa Reiera testamentā Jelgavas pilsētai novēlētājiem līdzekļiem, kādreiz ir bijis mājvieta turīgām amatnieku un tirgotāju atraitnēm.  Agneses Ločmeles glezna, kurā saplūst senā un mūsdienīgā Jelgava, uzrunās daudzus jauniešus.

Klātienes nodarbība.


 

Iepazīsti bibliotēkas “Zinītis” izstādes! (40 min.)
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093

Izzinoša ekskursija vai videolekcija par bibliotēkas aktuālās izstādes tēmu.

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Tematiskas ekskursijas atbilstoši studentu projektu darbu, pētniecisko darbu vai citām tēmām (1 h.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Studenti tiks iepazīstināti ar bibliotēkā pieejamajiem informācijas resursiem par interesējošo pētniecisko tēmu, palīdzēs informācijas meklēšanas un atlases procesā

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Individuālās konsultācijas datora, viedtālruņa lietošanas jautājumos (1 h.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Individuālās bezmaksas konsultācijas datora, viedtālruņa lietošanas un interneta izmantošanas jautājumos!
Pieteikties šeit

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.

"Sienas, kas runā", bibliotēkas stāsts  (40 min. - 1,30 h.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Stāstu ekskursija pa bibliotēku – tās vēsturi un šodienu.

 Klātienes ekskursija


 

BARONS. Zvejnieks. Bibliotēka  (40 min. )
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Ekskursija Latvijā vienīgajā Krišjāņa Barona zālē. Stāstījums par K. Baronu un viņa saistību ar Jelgavu, kā arī interesanti fakti par zāles tapšanas gaitu un mākslinieku Andreju Zvejnieku.

Klātienes ekskursija


 

Ģimenes vēstures izzināšana. Kur un kā meklēt informāciju  (1,5 h. )
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Ģimenes vēstures izzināšanai veltītajā nodarbībā tiks apgūtas pamatiemaņas, kur un kā meklēt informāciju par radiniekiem.

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

 Kā pētīt savas dzimtas vēsturi. Mans pieredzes stāsts  (1,5 h. )
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Ģimenes vēstures izzināšanai veltītajā nodarbībā tiks apgūtas praktiskas, dzimtas pētniecībai noderīgas iemaņas. 

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Tiešsaistes aptauju veidošanas rīki – JotForm, Google Forms u.c.   (40 min. )
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Praktiska nodarbība tiešsaistes aptauju veidošanai.

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Rīks Canva – palīgs dažādu vizuālo materiālu noformēšanai  (40 min. )
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Nodarbībā tiks apgūtas pamatiemaņas plakātu, izdales materiālu un prezentāciju veidošanai. 

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Meklē ar PRIMO!  (40 min. - 1h )
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Prakstiska nodarbība, kā izmantot meklēšanas un piegādes sistēmu PRIMO informācijas meklēšanas procesā, zinātniski pētniecisko darbu veikšanā un studijās.

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Atrodi pats – iepazīsti e-katalogu!   (40 min. )
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Iepazīšanās ar Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogu un tā izmantošanas iespējām (meklēšana pēc konkrēta kritērija vai tēmas, pasūtīšana, grāmatu nodošanas termiņa pagarināšana u.c.)

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

BRITANNICA – virtuālā enciklopēdija ikvienam   (40 min. )
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Britannica ir pasaulē atzīta enciklopēdiska uzziņu datubāze, ko iecienījuši mūsu lasītāji. Stunda tiks veltīta datubāzes Britannica apguvei, interesenti mācīsies atrast un tulkot materiālus no angļu valodas, kā arī izbaudīs iespēju atrast savām interesēm atbilstošu informāciju.

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Datora un interneta pamatiemaņu apguve   (3h (10 dienas) )
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Datora un interneta lietošanas pamatiemaņu bezmaksas mācības pieaugušajiem; bez priekšzināšanām, latviešu vai krievu valodā.
Pieteikties šeit

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Individuālās konsultācijas datora, viedtālruņa lietošanas jautājumos   (1h. )
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Individuālās bezmaksas konsultācijas datora, viedtālruņa lietošanas un interneta izmantošanas jautājumos!
Pieteikties šeit

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Virtuālie bibliotēkas resursi   (40 min. )
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Piedāvājam apgūt pamatiemaņas informācijas meklēšanā Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogā, datubāzēs (letonika.lv, EBSCO, Britannica) un citos resursos.
Pieteikties šeit 

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

E-grāmatas mācībām un brīvajam laikam (40 min. )
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Nodarbībā iepazīsimies ar e-grāmatu bibliotēku 3td.lv un ar digitālās bibliotēkas grāmatu kolekciju, kā arī ar bibliotēkas abonēto EBSCO e-grāmatu kolekciju, kas piedāvā daiļliteratūras un nozaru grāmatas angļu valodā. Tiks apgūtas e-grāmatu meklēšanas, lasīšanas un lejupielādes iespējas.

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Iepazīsti bibliotēku “Zinītis”! (40 min. )
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093

Ekskursija pa bērnu un jauniešu bibliotēku “Zinītis” – mūsdienīgi iekārtoto bibliotēku Zemgales prospektā 7. Šis nams, kas celts 1888. gadā par grāmatizdevēja Gustava Ādolfa Reiera testamentā Jelgavas pilsētai novēlētājiem līdzekļiem, kādreiz ir bijis mājvieta turīgām amatnieku un tirgotāju atraitnēm.

Klātienes ekskursija


 

Grāmatas par Jelgavu no vissenākās līdz mūsdienām (40 min. )
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Iespēja iepazīties ar bibliotēkas nozaru krājuma kārtojumu un bibliotēkas krājuma vērtīgajām grāmatām par Jelgavu.
Bibliotēkas novadpētniecības datubāzes iepazīšana.

Klātienes nodarbība


 

Grāmatas par Jelgavu no vissenākās līdz mūsdienām (40 min. )
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747, Mob. 26429647

Iespēja iepazīties ar bibliotēkas nozaru krājuma kārtojumu un bibliotēkas krājuma vērtīgajām grāmatām par Jelgavu.
Bibliotēkas novadpētniecības datubāzes iepazīšana.

Klātienes nodarbība


 

Jelgava un Jelgavas novads tiešsaistes datubāzēs (40 min. )
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747, Mob. 26429647, Mob. 26429647

Jelgavas pilsētas bibliotēkas veidotās novadpētniecības datubāzes apgūšana un datubāzes www.periodika.lv. iepazīšana. 

Klātienes nodarbība,  tiešsaistes nodarbība.


 

Pedagogu informācijpratības uzlabošana un pilnveide  (6 h. )
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747, Mob. 26429647

Licencēta mācību programma pedagogiem informācijpratības uzlabošanai. Programmā aplūkoti tādi temati kā informācijas avoti, informācijas izvērtēšana un meklēšana, autortiesības u.c.

Klātienes nodarbība


 

Ievads medijpratībā  (6 h. )
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747, Mob. 26429647

Licencēta mācību programma pedagogiem par medijpratību. Iekļautas teorētiskās lekcijas un praktiskais darbs.

Klātienes nodarbība

"Sienas, kas runā", bibliotēkas stāsts  (40 min. - 1 h.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Stāstu ekskursija pa bibliotēku – tās vēsturi un šodienu.

 Klātienes ekskursija


 

Meklē ar PRIMO!  (40 min. - 1 h.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Prakstiska nodarbība, kā izmantot meklēšanas un piegādes sistēmu PRIMO bibliotēkas uzziņu darbā.

 Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība


 

Virtuālie bibliotēkas resursi  (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Piedāvājam apgūt pamatiemaņas informācijas meklēšanā Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogā, datubāzēs (letonika.lv, EBSCO, Britannica) un citos resursos.
Pieteikties šeit 

 Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība


 

BIS ALISE  (1.5 h)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Bibliotēku informācijas sistēma ALISE (BIS ALISE)

 Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība


 

BARONS. Zvejnieks. Bibliotēka  (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Ekskursija Latvijā vienīgajā Krišjāņa Barona zālē. Stāstījums par K. Barona nozīmi Latvijas kultūrā, saistība ar Jelgavu, kā arī interesanti fakti par zāles tapšanas gaitu un tās mākslinieku Andreju Zvejnieku.

 Klātienes ekskursija


 

BRITANNICA – virtuālā enciklopēdija ikvienam  (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Britannica ir pasaulē atzīta enciklopēdiska uzziņu datubāze, ko iecienījuši mūsu lasītāji. Stunda tiks veltīta datubāzes Britannica apguvei, iespējām atrast un izmantot savām interesēm atbilstošu informāciju, ieteikumi, kā datubāze izmantojama, strādājot ar lasītāju uzziņām.

 Klātienes ekskursija


 

Digitālais ceļojums Letonikas datubāzē  (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Iepazīšanās ar lielāko Latvijas uzziņu datubāzi – letonika.lv. Bibliotekārās stundas mērķis – pilnīgot bibliotekāru informācijas meklēšanas iemaņas.

 Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība


 

Iepazīsti bibliotēku “Zinītis”!  (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Ekskursija pa bērnu un jauniešu bibliotēku “Zinītis” – mūsdienīgi iekārtoto bibliotēku Zemgales prospektā 7. Šis nams, kas celts 1888. gadā par grāmatizdevēja Gustava Ādolfa Reiera testamentā Jelgavas pilsētai novēlētājiem līdzekļiem, kādreiz ir bijis mājvieta turīgām amatnieku un tirgotāju atraitnēm.

 Klātienes ekskursija


 

Jelgava un Jelgavas novads tiešsaistes datubāzēs  (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Jelgavas pilsētas bibliotēkas veidotās novadpētniecības datubāzes apgūšana un datubāzes www.periodika.lv. iepazīšana. 

 Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība


 

Tiešsaistes aptauju veidošanas rīki – JotForm, Google Forms u.c.   (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Praktiska nodarbība tiešsaistes aptauju veidošanai.

 Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība


 

Rīks Canva – palīgs dažādu vizuālo materiālu noformēšanai   (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Nodarbībā tiks apgūtas pamatiemaņas plakātu, izdales materiālu un prezentāciju veidošanai.

 Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība


 

Ģimenes vēstures izzināšana. Kur un kā meklēt informāciju   (1.5 h.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

 Ģimenes vēstures izzināšanai veltītajā nodarbībā tiks apgūtas pamatiemaņas, kur un kā meklēt informāciju par radiniekiem.

 Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība


 

Kā pētīt savas dzimtas vēsturi. Mans pieredzes stāsts   (1.5 h.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Ģimenes vēstures izzināšanai veltītajā nodarbībā tiks apgūtas praktiskas, dzimtas pētniecībai noderīgas iemaņas.

 Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība

"Sienas, kas runā", bibliotēkas stāsts  (40 min. - 1,30 h.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Stāstu ekskursija pa bibliotēku – tās vēsturi un šodienu.

Ekskursija tiek pielāgota vecumposmam | Klātienes ekskursija


 

Virtuālie bibliotēkas resursi – atbalsts mācībām (40 min. - 1,30 h.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Piedāvājam apgūt pamatiemaņas informācijas meklēšanā Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogā, datubāzēs (letonika.lv, EBSCO, Britannica) un citos resursos.

Pieteikties šeit

7. - 12. klašu skolēni, studenti. pieaugušie | Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība. Iespējama arī nodarbība skolā


 

Bibliotēkas pakalpojumi – atbalsts ukraiņu skolēniem (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Informācija krievu valodā par bibliotēkas pakalpojumiem un par Krišjāņa Barona zāli

7. - 12. klašu skolēni | Klātienes nodarbība


 

Kamišibai  japāņu papīra teātris  (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093
Miezītes bibliotēka, Dobeles šoseja 100, Tālr. 63083151
Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Tālr. 63011829

Dažādu literāro darbu iedzīvināšana attēlu teātrī (Jānsone T. "Mumins un jaunais draugs", Joņevs J., Pētersons R. "Slepenie svētki", Skotons R. "Runcis Puncis un bibliotēkā nenodotā grāmata", Staka A. "Āpsēns Pēcis negrib mazgāties", Vīslandere J. "Mūmamma lasa" u.c.)

 Piemērs

Pirmsskola līdz 5. klasei |  Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība. Iespējama arī nodarbība pirmsskolas izglītības iestādē vai skolā


 

Leļļu teātra izrāde bibliotēkā  (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093
Miezītes bibliotēka, Dobeles šoseja 100, Tālr. 63083151
Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Tālr. 63011829

Dažādu literāro darbu iedzīvināšana leļļu teātrī.
Katru mēnesi teātra skatuve atrodas citā bibliotēkā, uz izrādēm iepriekš jāpiesakās.

Pirmsskola līdz 3. klasei |  Klātienes nodarbība.


 

Tiešsaistes aptauju veidošanas rīki – JotForm, Google Forms u.c.  (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Praktiska nodarbība tiešsaistes aptauju veidošanai.

Vidusskola |  Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Rīks Canva – palīgs dažādu vizuālo materiālu noformēšanai  (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Nodarbībā tiks apgūtas pamatiemaņas plakātu, izdales materiālu un prezentāciju veidošanai.

Visi interesenti |  Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Iepazīsti bibliotēku “Zinītis”! (40 min.)
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093

Ekskursija pa bērnu un jauniešu bibliotēku “Zinītis” – mūsdienīgi iekārtoto bibliotēku Zemgales prospektā 7. Šis nams, kas celts 1888. gadā par grāmatizdevēja Gustava Ādolfa Reiera testamentā Jelgavas pilsētai novēlētājiem līdzekļiem, kādreiz ir bijis mājvieta turīgām amatnieku un tirgotāju atraitnēm. 

Visi interesenti |  Klātienes ekskursija


 

J. Joņeva romānam “Jelgava 94” pa pēdām (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Piedāvājam izzinošu ekskursiju, kuras laikā tiks apmeklētas J. Joņeva slavenajā romānā minētās vietas.

Visi interesenti |  Klātienes ekskursija


 

Ģimenes vēstures izzināšana. Kur un kā meklēt informāciju (1,5h)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Ģimenes vēstures izzināšanai veltītajā nodarbībā tiks apgūtas pamatiemaņas, kur un kā meklēt informāciju par radiniekiem.

7.– 12. klašu skolēni, studenti, pieaugušie |  Klātienes nodarbība. tiešsaistes nodarbība.


 

Kā pētīt savas dzimtas vēsturi. Mans pieredzes stāsts (1,5h)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Ģimenes vēstures izzināšanai veltītajā nodarbībā tiks apgūtas praktiskas, dzimtas pētniecībai noderīgas iemaņas.

7.– 12. klašu skolēni, studenti, pieaugušie |  Klātienes nodarbība. tiešsaistes nodarbība.


 

Pedagogu informācijpratības uzlabošana un pilnveide  (6 h. )
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747, Mob. 26429647

Licencēta mācību programma pedagogiem informācijpratības uzlabošanai. Programmā aplūkoti tādi temati kā informācijas avoti, informācijas izvērtēšana un meklēšana, autortiesības u.c.

Pedagogi | Klātienes nodarbība tiešsaistes nodarbība.


 

Ievads medijpratībā  (6 h. )
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747, Mob. 26429647

Licencēta mācību programma pedagogiem par medijpratību. Iekļautas teorētiskās lekcijas un praktiskais darbs.

Skolēni, studenti | Klātienes nodarbība tiešsaistes nodarbība.


 

Iepazīsti bibliotēkas “Zinītis” izstādes! (40 min.)
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093

Izzinoša ekskursija vai videolekcija par bibliotēkas aktuālās izstādes tēmu.

5.– 12. klase |  Klātienes ekskursija, tiešsaistes nodarbība.


 

BARONS. Zvejnieks. Bibliotēka (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Ekskursija Latvijā vienīgajā K. Barona zālē. Stāstījums par K. Barona nozīmi Latvijas kultūrā, par dainu tēva saistību ar Jelgavu, kā arī interesanti fakti par zāles tapšanas gaitu un mākslinieku A. Zvejnieku

Visi interesenti |  Klātienes ekskursija.


 

Meklē ar PRIMO! (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Prakstiska nodarbība, kā izmantot  meklēšanas un piegādes sistēmu PRIMO informācijas meklēšanas procesā un zinātniski pētniecisko darbu veikšanā.

7.– 12. klase |  Klātienes nodarbība. tiešsaistes nodarbība. Iespējama arī nodarbība skolā


 

Atrodi pats – iepazīsti e-katalogu! (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Iepazīšanās ar Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogu un tā izmantošanas iespējām (meklēšana pēc konkrēta kritērija vai tēmas, izdevumu pasūtīšana, nodošanas termiņa pagarināšana u.c.)

5.– 12. klase |  Klātienes nodarbība. tiešsaistes nodarbība. Iespējama arī nodarbība skolā


 

Bibliotēka – grāmatu mājas (30-40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093
Miezītes bibliotēka, Dobeles šoseja 100, Tālr. 63083151
Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Tālr. 63011829

Izzinoša un radoša ekskursija pa bibliotēku pašiem mazākajiem. Parasti iekļauts kādas pasakas lasījums, kā arī radošā darbiņa veidošana.

Pirmsskolas vecuma bērni 1.– 2. klase |  Klātienes nodarbība.


 

BIS ALISE  (1.5 h)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Bibliotēku informācijas sistēma ALISE (BIS ALISE)

 Bibliotekāri | Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība


 

BRITANNICA – virtuālā enciklopēdija ikvienam  (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Britannica ir pasaulē atzīta enciklopēdiska uzziņu datubāze, ko iecienījuši mūsu lasītāji. Stunda tiks veltīta datubāzes Britannica apguvei, iespējām atrast un izmantot savām interesēm atbilstošu informāciju, ieteikumi, kā datubāze izmantojama, strādājot ar lasītāju uzziņām.

 5.–12.klašu skolēni, visi interesenti, bibliotekāri | Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība. Iespējama nodarbība skolā.


 

Brīnumainā pasaule (30 min.)
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093

Ieskats nozaru literatūrā. Saruna par konkrētu kādas nozares jautājumu, tematam veltīta grāmatu izstāde

4.– 9. klase |  Klātienes nodarbība. tiešsaistes nodarbība.


 

Darbojies kopā ar mums! (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747
Miezītes bibliotēka, Dobeles šoseja 100, Tālr. 63083151

Skolēni iepazīsies ar resursiem bērniem, klausīsies pasakas, kā arī spēlēs kādu izglītojošu spēli.

Pirmsskolas, sākumskolas skolēni |  Klātienes nodarbība.


 

Datora un interneta pamatiemaņu apguve   (3h (10 dienas) )
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Datora un interneta lietošanas pamatiemaņu bezmaksas mācības pieaugušajiem; bez priekšzināšanām, latviešu vai krievu valodā.
Pieteikties šeit

Pieaugušie | Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Individuālās konsultācijas datora, viedtālruņa lietošanas jautājumos   (1h. )
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Individuālās bezmaksas konsultācijas datora, viedtālruņa lietošanas un interneta izmantošanas jautājumos!
Pieteikties šeit

Visi interesenti | Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Iepazīsti Latviju kopā ar datubāzi Letonika! (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Skolēni iepazīsies ar lielāko Latvijas uzziņu datubāzi letonika.lv. Bibliotekārās stundas mērķis – pilnīgot skolēnu informācijas meklēšanas iemaņas

5.– 12. klase |  Klātienes nodarbība. tiešsaistes nodarbība. Iespējama arī nodarbība skolā


 

E-grāmatas – mācībām un brīvajam laikam (40 min)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Ar praktisku uzdevumu palīdzību interesenti varēs iepazīt 3td.lv e- grāmatu bibliotēku, LNB digitālās bibliotēkas e-grāmatu kolekciju un bibliotēkas abonēto EBSCO e-grāmatu kolekciju, kas piedāvā daiļliteratūras un nozaru grāmatas angļu valodā. Tiks apgūtas e-grāmatu meklēšanas, lasīšanas un lejupielādes iespējas. 

9.– 12. klašu skolēni, visi interesenti |  Klātienes nodarbība. tiešsaistes nodarbība.


 

Grāmatas par Jelgavu no vissenākās līdz mūsdienām (40 min)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Iespēja iepazīties ar bibliotēkas nozaru krājuma kārtojumu un bibliotēkas krājuma vērtīgajām grāmatām par Jelgavu. Bibliotēkas novadpētniecības datubāzes iepazīšana

 

5.– 12. klase |  Klātienes nodarbība.


 

Izzinošas un radošas tikšanās „Bērnu stūrītī”  (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093
Miezītes bibliotēka, Dobeles šoseja 100, Tālr. 63083151
Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Tālr. 63011829

Radošas nodarbības par dažādu tautu bērnu rakstniekiem, viņu literāro darbu varoņiem. Nodarbības laikā būs iespēja zīmēt, līmēt, krāsot, veidot, rotaļāties, minēt mīklas, atbildēt uz āķīgiem un pavisam vienkāršiem jautājumiem un pavadīt laiku brīnišķīgajā grāmatu pasaulē.

Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni |  Klātienes nodarbība.


 

Pozitīvie varoņi latviešu literatūrā (40 min.)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Nodarbībā skolēni tiks iepazīstināti ar pozitīvajiem varoņiem, skolēni veiks praktiskus uzdevumus. Šajā stundā tiek apgāzts mīts, ka latviešu literatūrā nav radīti vai atspoguļoti stipri, vareni un varoši tēli.

7.– 12. klase |  Klātienes nodarbība. tiešsaistes nodarbība.


 

Jelgava un Jelgavas novads tiešsaistes datubāzēs (40 min)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Jelgavas pilsētas bibliotēkas veidotās novadpētniecības datubāzes apgūšana un datubāzes www.periodika.lv. iepazīšana. Praktiska nodarbība, kas palīdzēs pilnveidot informācijas meklēšanas prasmes

 

7.– 12. klašu skolēni, visi interesenti |  Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Tematiskas ekskursijas atbilstoši skolēnu projektu darbu, pētniecisko darbu (ZPD) vai citām tēmām (1h)
Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Akadēmijas 26, Tālr. 63007747

Skolēni tiks iepazīstināti ar bibliotēkā pieejamajiem informācijas resursiem par interesējošo pētniecisko tēmu, bibliotēkas darbinieki palīdzēs informācijas meklēšanas un atlases procesā

 

Skolēni, studenti |  Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Dzīvnieku mājvietas (40 min.)
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093

Tematiskā ekskursijā bērni iepazīsies ar enciklopēdijām par dzīvniekiem kā arī literārajiem darbiem, kuros atainota šī tēma, norisināsies kopīgas sarunas un radošā darbnīca

Pirmsskola, 1.– 3. klases skolēni |  Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Vai tuksnesī ir vientuļi? (par dzīvo dabu un dzīvniekiem tajā) (40 min.)
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093

Tematiska ekskursija. Bērni iepazīsies ar enciklopēdijām, datubāzēm un literārajiem darbiem, kuros atainota šī tēma, norisināsies kopīgas sarunas un radošā darbnīca

1.– 4. klases skolēni |  Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Gadalaiku maiņa (40 min.)
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093

Tematiska ekskursija. Bērni iepazīsies ar enciklopēdijām, datubāzēm un literārajiem darbiem, kuros atainota šī tēma, norisināsies kopīgas sarunas un radošā darbnīca

Pirmsskolas vecuma bērni | Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Dažādu tēmu atspoguļojums pasakās un dzejā (40 min.)
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093

Tematiska ekskursija. Bērni iepazīsies ar enciklopēdijām, datubāzēm un literārajiem darbiem, kuros atainota šī tēma, norisināsies kopīgas sarunas un radošā darbnīca

Pirmsskola, 1. - 4. klases skolēni |  Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi! (40 min.)
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093

Tematiska ekskursija: transports no sendienām līdz mūsdienām, radošā darbnīca

Pirmsskola, 1. - 4. klases skolēni |  Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Disneja varoņi grāmatās (40 min.)
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093

Tematiskā ekskursija pašiem mazākajiem, bērni iepazīsies ar grāmatām, kurās atainoti multfilmu varoņi, tiks organizēta radošā darbnīca

Pirmsskola |  Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Visuma plašumi (40 min.)
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093

Tematiska ekskursija. Bērni iepazīsies ar enciklopēdijām, datubāzēm un literārajiem darbiem, kuros atainota šī tēma, norisinās kopīgas sarunas un radošā darbnīca

2. - 5. klases skolēni | Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Radoši darbiņi lietainām dienām! (40 min.)
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093
Miezītes bibliotēka, Dobeles šoseja 100, Tālr. 63083151


Bērniem būs iespēja darboties ar rokdrabu un radošo darbu grāmatām, radošā darbnīca 

Pirmsskola, 1. - 4. klases skolēni |  Klātienes nodarbība


 

Latviešu svētku paražas (40 min.)
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093

Tematiska ekskursija. Bērni iepazīsies ar enciklopēdijām, datubāzēm un literārajiem darbiem, kuros atainota šī tēma, norisināsies kopīgas sarunas un radošā darbnīca

Pirmsskola, 1. - 4. klases skolēni |  Klātienes nodarbība


 

Pasaules brīnumi (40 min.)
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093

Tematiska ekskursija. Bērni iepazīsies ar enciklopēdijām, datubāzēm un literārajiem darbiem, kuros atainota šī tēma, norisināsies kopīgas sarunas un radošā darbnīca

1. - 5. klases skolēni |   |  Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Veselīgs uzturs (40 min.)
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093

Tematiska ekskursija. Bērni iepazīsies ar enciklopēdijām, datubāzēm un literārajiem darbiem, kuros atainota šī tēma, norisināsies kopīgas sarunas un radošā darbnīca

Pirmsskola, 1. - 4. klases skolēni |   |  Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Esi uzmanīgs! Drošība uz ceļa (40 min.)
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093

Tematiska ekskursija. Bērni iepazīsies ar enciklopēdijām, datubāzēm un literārajiem darbiem, kuros atainota šī tēma, norisināsies kopīgas sarunas un radošā darbnīca

Pirmsskola, 1. - 4. klases skolēni |   |  Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

Izglītības ceļvedis profesijupasaule.lv (40 min.)
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093

Tematiska ekskursija,  skolēni iepazīsies ar tīmekļvietni, kas palīdzēs orientēties izglītības iestāžu daudzveidībā.

8.– 12. klases skolēni |  Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.


 

„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” un „J.Baltvilka balvas” grāmatu laureātu apskats  (40 min.)
Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”, Zemgales prospekts 7, Tālr. 63029093
Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Tālr. 63011829

Tematiska ekskursija,  skolēni iepazīsies ar lasīšanas veicināšanas programmām Latvijā, labākajām gada grāmatām, tiks aicināti iesaisīties

1.– 7. klases skolēni |  Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība.

Jelgavas Pilsētas bibliotēkā ir pieejama mācību klase, kas aprīkota ar 10 stacionāriem datoriem ar jaunāko programmatūru mācību dalībniekiem un portatīvo datoru pasniedzējiem. Klasē ir arī 10 planšetdatori un interaktīvā tāfele ar skārienjutīgu darbvirsmu. Mācībām pieejama arī K. Barona zāle ar 80 sēdvietu ietilpību un projektora ekrānu. Tas dod iespēju organizēt profesionālās tālākizglītības seminārus Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada bibliotēku darbiniekiem, ka arī regulāras un daudzpusīgas praktiskās nodarbības dažādām mērķgrupām – bibliotekāriem, pedagogiem, izglītojamiem, bibliotēkas lietotājiem u.c.